Thông cáo cuộc họp của Ủy ban Tòa Thánh về Trung Quốc

Thông cáo cuộc họp của Ủy ban Tòa Thánh về Trung Quốc

WHĐ (12.04.2011) – Ngày 9-04, tại Rôma, Phòng Báo chí Tòa Thánh ra Thông cáo:

“Từ ngày 11 đến ngày 13-04, tại Vatican, sẽ diễn ra cuộc họp của Ủy ban được Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI thiết lập năm 2007, để thảo luận về những vấn đề rất quan trọng liên quan đến đời sống của Giáo hội Công giáo tại Trung Quốc. Tham dự cuộc họp gồm các vị đứng đầu các Bộ hữu quan, một số vị đại diện hàng Giám mục Trung Quốc và đại diện các Dòng.

Cuộc họp toàn thể lần thứ nhất của Ủy ban vào tháng Ba 2008 nhằm hội thảo về Thư ngày 27-05-2007 của Đức Thánh Cha gửi các tín hữu Trung Hoa. Hai cuộc họp tiếp theo (vào tháng Ba – tháng Tư 2009 và tháng Ba 2010) bàn về việc đào tạo nhân bản, tri thức, linh đạo và mục vụ cho các chủng sinh và tu sĩ cũng như việc thường huấn linh mục.

Phiên họp toàn thể lần này sẽ xem xét tình hình mục vụ tại những địa bàn hoạt động của Giáo hội Trung Hoa, đặc biệt là những vấn đề hiện Giáo hội đang gặp phải trong việc thực thi Phúc âm trong bối cảnh văn hóa – xã hội tại Trung Quốc”.

(Theo VIS)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top