Thông báo về hoạt động của Huynh đoàn Thánh Phêrô

Thông báo về hoạt động của Huynh đoàn Thánh Phêrô

Thông báo về hoạt động của Huynh đoàn Thánh Phêrô

TOÀ TỔNG GIÁM MỤC
180 Nguyễn Đình Chiểu - Quận 3
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
( (84.28) 3930 3828
Email: tgmsaigon@gmail.com
Số: 257.3_200821_01

Ngày 21 tháng 8 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Về hoạt động của Huynh đoàn Thánh Phêrô

Kính gửi: Quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ
và anh chị em giáo dân trong Tổng giáo phận

 

Thời gian vừa qua, Tòa Tổng giám mục nhận được một số thư trình báo và thắc mắc liên quan đến các hoạt động của Huynh đoàn Linh mục Thánh Phêrô tại Tổng giáo phận Sài Gòn - TP. HCM, do linh mục Laurent Demets làm tuyên úy. Gần đây nhất, có thông tin về “Sắc lệnh thành lập Cộng đoàn Huynh đoàn Thánh Phêrô tại Tổng giáo phận Sài Gòn” đang được phổ biến. Tòa Tổng giám mục xin thông báo:

1. Sắc lệnh nói trên là hoàn toàn giả mạo. Tòa Tổng giám mục chưa ban hành một văn bản nào liên quan đến Huynh đoàn Thánh Phêrô.

2. Về phụng vụ thánh lễ ngoại thường (tiếng Latinh) mà các linh mục thuộc Huynh đoàn này quảng bá: vì là ngoại thường, Đức Tổng Giuse chỉ cho phép linh mục Laurent Demets cử hành riêng tư mà thôi, không được cử hành tại nhà thờ giáo xứ, và không mời gọi giáo dân tham dự.

3. Linh mục Laurent Demets cũng chưa được Bản quyền Giáo phận ban cho bất cứ năng quyền nào trên các tín hữu thuộc quyền.

4. Trong Tổng giáo phận, các giáo xứ hay cộng đoàn chỉ được cử hành phụng vụ theo nghi thức canh tân do Bộ Phụng tự ban hành và theo các bản văn được Hội đồng Giám mục Việt Nam chấp thuận.

Xin quý cha giải thích giúp các tín hữu luôn yêu mến và hiệp thông trong Giáo hội qua các cử hành phụng vụ của cộng đoàn.

TL. Đức Tổng Giám Mục
Lm. Chưởng Ấn

(đã ký)
Phêrô Kiều Công Tùng

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top