Thiết lập Tu viện Thánh Giuse tại trụ sở Tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam

Thiết lập Tu viện Thánh Giuse tại trụ sở Tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam

Thiết lập Tu viện Thánh Giuse tại trụ sở Tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam

Với sự đồng ý của Ban cố vấn Tỉnh dòng trong phiên họp ngày 07/11/2020, Cha bề trên Giám tỉnh đã đệ trình thỉnh nguyện thư lên cha Bề trên tổng quyền xin thiết lập trụ sở ở Tỉnh dòng thành tu viện. Kết quả là ngày 17 tháng 11 năm 2020, Cha bề trên tổng quyền Gerard Francisco Timoner, OP.  đã ban hành văn thư chính thức thiết lập Cộng đoàn  trụ sở ở Tỉnh dòng thành tu viện, với thánh hiệu Thánh Giuse.


Sáng ngày 5/12/2020 Thánh lễ tạ ơn và nghi thức công bố văn thư thành lập tu viện, và đọc văn thư bổ nhiệm các anh em vào tân tu viện, đồng thời Cha Giám tỉnh cũng chỉ định cha Vinh Sơn Phạm Xuân Hưng làm Đại diện Giám tỉnh tại Tu viện Trụ sở.

Đây là tu viện  thứ 8 của Tỉnh dòng, toạ lạc tại số 229 Võ Thị Sáu, Phường 7, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh gồm 20 tu sĩ và cha Giám Tỉnh.

Nguồn: daminhvn.net
Ban Truyền Thông Tỉnh Dòng

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top