Thay đổi Giờ lễ khai mạc Công nghị Giáo phận TP.HCM

Thay đổi Giờ lễ khai mạc Công nghị Giáo phận TP.HCM

 

 

 

TP.HCM ngày 15-11-2011

THÔNG BÁO
V/v Thay đổi Giờ lễ khai mạc Công nghị Giáo phận TP.HCM

Để thuận tiện cho các đại biểu có thể đến tham dự đông đủ hơn và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Tổ chức Phụng vụ tại Nhà thờ Chính tòa có thể chuẩn bị chu đáo hơn, Thánh lễ khai mạc Công nghị Giáo phận TP.HCM sẽ được cử hành tại Nhà thờ Chính tòa vào lúc 18g30 Chúa nhật 20-11-2011 (thay vì vào lúc 17g như đã thông báo trước đây).

Ban Tổ chức Công nghị Giáo phận xin thông báo về việc thay đổi Giờ lễ như trên, và chân thành cáo lỗi nếu có những bất tiện gây ra do sự thay đổi này.

Kính báo,
Ban Tổ chức Công nghị Giáo phận TPHCM

 

Top