Tổ chức Công nghị giáo phận TGP.TPHCM

Tổ chức Công nghị giáo phận TGP.TPHCM

 

 

Toà Tổng Giám mục  TGP.TPHCM
27.10.2011


TỔ CHỨC CÔNG NGHỊ GIÁO PHẬN

I. Mục đích

1. Đưa tinh thần và nội dung của Thư Chung 2011 vào trong mọi lãnh vực của đời sống và sinh hoạt của Giáo phận trong những năm tới.

2. Tạo cơ hội cho mọi thành phần trong gia đình giáo phận ý thức vượt qua khung nếp khép kín do hoàn cảnh xưa nay tạo ra, mở rộng sự hiệp thông trong Giáo Hội, hoà nhập vào đời sống văn hoá xã hội, hướng đến chu toàn sứ vụ loan báo Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô, vì sự sống mới của gia đình nhân loại cùng đất nước hôm nay.

3. Tạo điều kiện và thúc đẩy mọi thành phần Dân Chúa tham gia Công nghị giáo phận, và cùng nhau tích cực tham gia vào công cuộc canh tân đổi mới trong thời gian tới, theo như lời kêu gọi của Đại Hội Dân Chúa năm 2010.

II. Ban Tổ chức

Trưởng Ban: Đức Hồng Y Tổng Giám mục giáo phận 
Phó Ban nội vụ: Đức Cha phụ tá Phêrô
Phó Ban ngoại vụ: Cha Tổng Đại diện 
Các thành viên: 3 cha đại diện giám mục đặc trách linh mục, tu sĩ, giáo dân, cha Giám đốc ĐCV, cha Đại diện Tư Pháp, Quản lý giáo phận...
Ban Thư ký:
- Trưởng Ban: cha Phêrô Nguyễn Văn Hiền
- Phó Ban: cha Lu-y Nguyễn Anh Tuấn
- Các thành viên: các linh mục Trưởng Ban Mục vụ giáo phận, một số linh mục chuyên viên Thần Học, Kinh Thánh, Giáo Luật, Mục vụ...

III. Tiến hành Công Nghị Giáo phận

1.Thời điểm: Từ Thứ Hai 21-11 đến Thứ Sáu 25-11-2011.

2. Địa điểm: Trung Tâm Mục Vụ của giáo phận.

3. Thành phần tham dự:

- Các linh mục tại Đại chủng viện, tại Trung tâm mục vụ, từ 15 giáo hạt, 16 Ban Mục vụ,  mỗi đơn vị đề cử 1 đại biểu.

- Số linh mục đã dự Đại Hội Dân Chúa 2010.

- Các tu sĩ : mỗi dòng tu, tu hội, đề cử 1 đại diện.

- Giáo dân: Mỗi tổ chức mục vụ (Hội đồng giáo xứ, giáo lý viên, ca đoàn), ở mỗi hạt đề cử một đại biểu.

- Mỗi tổ chức tông đồ giáo dân đề cử 1 đại biểu.

- Ban Thư Ký và Ban MV Truyền Thông.

- Có thể thêm một số chỉ định, một số khách mời.

 

Gioan B. Phạm Minh Mẫn
Hồng Y Tổng Giám mục
 

Top