Tam nhật cầu nguyện cho Công nghị Giáo phận

Tam nhật cầu nguyện cho Công nghị Giáo phận

 

TAM NHẬT
CẦU NGUYỆN CHO CÔNG NGHỊ GIÁO PHẬN
(17– 19/11/2011)

***

 

HƯỚNG DẪN CÁCH TỔ CHỨC TAM NHẬT

Trong thông báo ngày 10/11/2011, Đức Hồng Y viết:

“Theo tinh thần của Đại Hội Dân Chúa 2010, nhằm xây dựng Giáo phận theo lòng Chúa mong ước là đổi mới cộng đoàn và đổi mới con tim từng người để hiệp thông và chu toàn sứ vụ loan báo Tin Mừng, Công nghị Giáo phận 2011 sẽ được tổ chức từ 20-26/11… Để Công nghị Giáo phận diễn tiến tốt đẹp như ý Chúa muốn, xin mọi thành phần Dân Chúa, mọi giáo xứ và cộng đoàn sốt sắng cầu nguyện, đặc biệt tổ chức Tuần Tam Nhật từ Thứ năm 17-11 đến Thứ bảy 19-11-2011, tại mọi giáo xứ và cộng đoàn.”

Để việc cầu nguyện trong tuần Tam Nhật chuẩn bị bước vào Công Nghị được tiến hành đồng bộ, hiệp nhất và hiệu quả, xin đề nghị với quý cha, các giáo xứ mẫu thức cầu nguyện chung này.

Ước mong tất cả mọi thành phần trong giáo phận nhà cùng chung lời cầu nguyện, cùng chung lời ngợi ca, cùng chung tâm tình cảm tạ, sám hối, canh tân và dấn thân vì Hồng Ân mà Thiên Chúa giàu lòng thương xót đã ban cho Giáo Phận.

Trong Tam Nhật này, chúng tôi đề nghị một mẫu cầu nguyện chung (thời lượng chừng 7-8 phút) để các giáo xứ cùng nhau hiệp nhất trong ba ý nguyện sau:

1. Xin ơn biết sống đạo yêu thương,
biết đồng cảm, chia sẻ, khoan dung với mọi người,
biết lấy tình thương mà đối xử trong mọi lúc,
lúc thuận lợi cũng như khi gặp khó khăn trong cuộc đời.

2. Xin ơn biết làm mới lối sống của mình,
luôn bước theo Chúa Giêsu trên con đường yêu thương và phục vụ,
chung sức xây đắp nền văn hóa sự sống và văn minh tình thương,
phục vụ cho sự sống và sự phát triển của mọi người.

3. Xin ơn biết canh tân đời sống,
canh tân cách suy nghĩ, cách ăn nói và cách ứng xử,
để loan báo Tin Mừng bình an,
mang lại yêu thương, hợp nhất và niềm vui
cho gia đình cùng cộng đồng giáo hội và xã hội.

Mỗi ngày, tại giáo xứ, mọi người cùng nhau cầu nguyện theo thứ tự: đọc Lời Chúa, suy niệm, đọc Kinh Xin Ơn Canh Tân Đời Sống và lời nguyện kết thúc. Có thể kết thúc bằng bài ca chính thức đính kèm để mọi người tham gia một cách tích cực và hiệu quả.

Nhóm Biên soạn

 


DIỄN TIẾN

A. TRONG THÁNH LỄ
1. Dẫn ý vào Thánh lễ: Linh mục chủ sự thánh lễ hướng ý cầu nguyện mỗi ngày, nếu trước đó không có giờ cầu nguyện chuẩn bị.
2. Bài hát kết lễ: Bài ca chính thức của Công Nghị. 

B. CẦU NGUYỆN TRƯỚC THÁNH LỄ
1. Xướng Ý cầu nguyện: Người hướng dẫn.
2. Lời Chúa: Tác viên Lời Chúa.
(Thinh lặng giây lát để nhớ lại lời Chúa.)
3. Suy niệm: Người hướng dẫn.
4. Lời nguyện kết thúc: Linh mục hay Tác viên Lời Chúa.
* Sau đó là thánh lễ.
* Kinh Xin Ơn Canh Tân Đời Sống có thể đọc sau khi hát bài ca Hiệp Lễ.
* Bài ca chính thức của Công nghị: hát vào cuối Thánh lễ.

 

NỘI DUNG

NGÀY THỨ NHẤT
(17-11-2011)


Ý cầu nguyện
Xin ơn biết sống đạo yêu thương,
biết đồng cảm, chia sẻ, khoan dung với mọi người,
biết lấy tình thương mà đối xử trong mọi lúc,
lúc thuận lợi cũng như khi gặp khó khăn trong cuộc đời.

1. Xướng Ý cầu nguyện

Người hướng dẫn:
Kính thưa cộng đoàn,
Hôm nay, chúng ta bắt đầu tuần tam nhật cầu nguyện cho Công Nghị Giáo Phận sẽ khởi vào Chúa Nhật 20 tháng 11 và kết thúc vào thứ Bẩy 26 tháng 11. Khi mời gọi một số các linh mục, tu sĩ và giáo dân họp lại để giúp ngài trong việc điều hành giáo phận, Đức Hồng Y nêu rõ ý nghĩa và mục đích của Công Nghị là góp ý cho việc canh tân ngôi nhà chung của giáo phận trên nền đá vững chắc là Lời Chúa và trên bốn trụ cột vững bền là chân lý và tình thương, hòa bình và công lý. Trong ý hướng đó, chúng ta cầu xin Chúa cho chúng ta biết canh tân đời sống, biết sống đạo yêu thương, biết đồng cảm, chia sẻ, khoan dung với mọi người, biết lấy tình thương mà đối xử với nhau trong mọi lúc, lúc thuận lợi cũng như khi gặp khó khăn.

2. Lời Chúa (Ep 4, 22-24)

Tác viên Lời Chúa:
"Anh em phải mặc lấy con người mới".
Lời Chúa trong thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêsô.
Anh em phải cởi bỏ con người cũ với nếp sống xưa, là con người phải hư nát vì bị những ham muốn lừa dối, anh em phải để Thần Khí đổi mới tâm trí anh em, và phải mặc lấy con người mới, là con người đã được sáng tạo theo hình ảnh Thiên Chúa để thật sự sống công chính và thánh thiện.

3. Suy niệm

Người hướng dẫn:
Thánh Phaolô mời gọi người tín hữu hãy cởi bỏ nếp sống cũ, để Thánh Thần đổi mới tâm trí, cùng dẫn dắt bước đi trong ánh sáng chân lý và tình yêu của Đức Giêsu, nhờ đó, người tín hữu không ngừng lớn lên, vươn tới Con Người Mới là Đức Giêsu Đấng Cứu Độ (x. Ep 4,15). Đó là lời mời gọi đổi mới nếp sống hiện tại, để trong suy nghĩ và hành động, người tín hữu ngày càng sống trọn tình con thảo đối với Cha trên trời, và vẹn nghĩa anh em đối với mọi người trong thiên hạ, theo gương Con Thiên Chúa làm người đang ở giữa chúng ta (x. Lời Chủ Chăn, Lời Mời Gọi Đổi Mới).

4. Lời nguyện kết thúc

Linh mục hay Tác viên Lời Chúa:
Chúng ta dâng lời cầu nguyện,
Lạy Cha, Cha đã sai Thánh Thần xuống liên kết các tín hữu thành cộng đồng nhân loại mới nên muối men và ánh sáng giữa lòng thế giới hôm nay. Xin cho chúng con biết cộng tác với Chúa Thánh Thần để Ngài đổi mới lòng trí và soi dẫn chúng con tiến bước trong ánh sáng chân lý và tình yêu cứu độ, giúp chúng con xây mới ngôi nhà Giáo Hội tại gia là gia đình, Giáo Hội tại cộng đoàn là giáo xứ, dòng tu, và Giáo Hội tại địa phương là giáo phận. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Sau đó bắt đầu Thánh lễ với Bài Ca Nhập Lễ.

 

NGÀY THỨ HAI
(18-11-2011)

Ý cầu nguyện
Xin ơn biết làm mới lối sống của mình,
luôn bước theo Chúa Giêsu trên con đường yêu thương và phục vụ,
chung sức xây đắp nền văn hóa sự sống và văn minh tình thương,
phục vụ cho sự sống và sự phát triển của mọi người.

1. Xướng Ý cầu nguyện

Người hướng dẫn:
Trong ngày thứ hai của Tam Nhật cầu nguyện cho Công Nghị Giáo Phận, chúng ta cầu xin Chúa ban cho chúng ta ơn biết làm mới lối sống của mình, luôn bước theo Chúa Giêsu trên con đường yêu thương và phục vụ, chung sức xây đắp nền văn hóa sự sống và văn minh tình thương, phục vụ cho sự sống và sự phát triển của mọi người.

2. Lời Chúa (Cl 3, 12-16a)

Tác viên Lời Chúa:
“Trên hết mọi sự, anh em hãy có đức yêu thương.”
Lời Chúa trong thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côlôsê
Anh em thân mến, như những người được chọn của Thiên Chúa, những người thánh thiện và được yêu thương, anh em hãy mặc lấy những tâm tình từ bi, nhân hậu, khiêm cung, ôn hoà, nhẫn nại, chịu đựng lẫn nhau, và hãy tha thứ cho nhau, nếu người này có chuyện phải oán trách người kia. Như Chúa đã tha thứ cho anh em, anh em cũng hãy tha thứ cho nhau. Và trên hết mọi sự, anh em hãy có đức yêu thương, đó là dây ràng buộc điều toàn thiện.
Nguyện cho bình an của Chúa Kitô làm chủ trong lòng anh em, sự bình an mà anh em đã được kêu gọi tới để làm nên một thân thể. Anh em hãy cảm tạ Thiên Chúa. Nguyện cho lời Chúa Kitô cư ngụ dồi dào trong anh em.

3. Suy niệm

Người hướng dẫn:
Trên con đường xây mới mối hiệp thông ba chiều [gồm xây đắp tình hiếu thảo trung thành với Ba Ngôi Thiên Chúa, củng cố tình huynh đệ tương thân tương trợ trong Giáo Hội, mở rộng tình huynh đệ đồng cảm và bao dung đối với đồng bào và đồng loại], người công giáo cần biết vận dụng những dị biệt trong cuộc sống nhân loại như cơ sở bổ túc và phong phú hoá lẫn nhau, đồng thời biết tránh biến những khác biệt thành cơ sở kết án và loại trừ nhau. Điều này đòi hỏi người công giáo, trong đối xử với mọi người cũng như trong cách giải quyết mọi vấn đề, biết vượt qua sức ép của lòng tham sân si cùng tính đối kháng cố hữu, để cho ánh sáng chân lý và tình yêu của Chúa Giêsu soi dẫn suy nghĩ, lời nói, hành vi, phong cách ứng xử, trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống (Lời Chủ Chăn, Đạo Làm Người Công Giáo). 

4. Lời nguyện kết thúc

Linh mục hay Tác viên Lời Chúa:
Lạy Cha, xin Cha ban ơn trợ giúp chúng con biết quyết tâm xây dựng Giáo Hội Việt Nam thành một gia đình: là con một Cha, anh em một nhà cùng nhau tiếp nối sứ vụ của Chúa Kitô là yêu thương đến cùng và khiêm tốn phục vụ để mọi người trên đất nước chúng con, và cả thế giới mau đón nhận Tình yêu cứu độ của Cha. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Sau đó bắt đầu Thánh lễ với Bài Ca Nhập Lễ.

 

NGÀY THỨ BA
(19-11-2011)

Ý cầu nguyện

Xin ơn biết canh tân đời sống,
canh tân cách suy nghĩ, cách ăn nói và cách ứng xử,
để loan báo Tin Mừng bình an,
mang lại yêu thương, hợp nhất và niềm vui
cho gia đình cùng cộng đồng giáo hội và xã hội.

1. Xướng Ý cầu nguyện

Người hướng dẫn:
Trong ngày cuối của Tam Nhật cầu nguyện cho Công Nghị Giáo Phận, chúng ta cầu xin Chúa ban cho chúng ta ơn biết canh tân đời sống, canh tân cách suy nghĩ, cách ăn nói và cách ứng xử, để loan báo Tin Mừng bình an, mang lại yêu thương, hợp nhất và niềm vui cho gia đình cùng cộng đồng giáo hội và xã hội.

2. Lời Chúa (Mt 28, 10)

Tác viên Lời Chúa:
" Hãy báo cho anh em Ta ... để anh em sẽ gặp lại Thầy"
Trích Tin Mừng thánh Mát-thêu
Đức Giêsu đón gặp các bà [Maria Mác-đa-la và một bà khác cũng tên là Maria] và nói: “Chào chị em!” Các bà tiến lại gần Người, ôm lấy chân, và bái lạy Người. Bấy giờ, Đức Giêsu nói với các bà: Chị em đừng sợ! Về báo cho anh em của Thầy để họ đến Galilê. Họ sẽ được thấy Thầy ở đó.”

3. Suy niệm

Người hướng dẫn:
Loan báo Chúa Phục Sinh, làm men muối và ánh sáng Tin Mừng cho đời, Phúc Âm hoá thực tại trần thế , đòi hỏi mọi thành phần giáo sĩ, tu sĩ, giáo dân hội nhập vào đời sống văn hoá xã hội, dấn thân phục vụ cho sự sống con người, và chung sức với mọi người thiện tâm thực hiện ba công việc đổi mới này :
- Đổi mới qua con đường sáng suốt và khôn ngoan khắc phục tính bất cập và bất công trong hệ thống cơ chế luật lệ trong xã hội, vượt qua hiện trạng "luật vị luật", luật mang tính cục bộ và bất bình đẳng, đi đến thực thi "luật vị nhân sinh", luật mang tính tôn trọng sự sống, nhân phẩm và nhân quyền, tôn trọng sự bình đẳng giữa mọi thành phần và giai cấp xã hội, tôn trọng sự tự do làm người hữu ích cho cộng đồng xã hội, hướng đến một trật tự xã hội nhân bản hơn.
- Đổi mới qua con đường tình thương thuyết phục con người, rèn luyện thế hệ trẻ ý thức và quyết tâm vượt qua lối sống vô nhân và vô tâm, thiếu tự trọng và trung thực, thừa gian trá và bạo lực trong các mối quan hệ xã hội, hướng đến vun đắp lối sống văn hoá sự sống cùng văn minh tình thương cho gia đình cùng xã hội đất nước.
- Đổi mới qua con đường bình tâm và quyết tâm xoá dần những tệ nạn xã hội đã tạo ra những thảm trạng cho đời sống con người, gia đình và xã hội, hướng đến một lối sống mang tính người và tình người hơn, một xã hội lành mạnh và nhân đạo hơn, một tương lai tươi sáng hơn cho thế hệ trẻ và cộng đồng xã hội hôm nay.
(Lời Chủ Chăn, Đón Nhận Và Chia Sẻ Cho Nhau Quà Tặng Của Chúa Kitô Phục Sinh).

4. Lời nguyện kết thúc

Linh mục hay Tác viên Lời Chúa:
Lạy Cha, Cha đã sai Con Một Cha đến trần gian để loan báo Tin Mừng cứu độ cho muôn dân. Xin Cha cho chúng con biết mau mắn lãnh nhận và tiếp tục sứ mạng loan báo Tin Mừng của Con Cha, ngõ hầu mọi người nhận biết Cha là Thiên Chúa giàu lòng yêu thương và tất cả đều là anh em trong một gia đình tràn đầy sự thật và sự sống. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Sau đó bắt đầu Thánh lễ với Bài Ca Nhập Lễ.

Top