Kinh, Bài hát và Logo Công nghị Giáo phận TPHCM

Kinh, Bài hát và Logo Công nghị Giáo phận TPHCM

 

 

WGPSG -- Để thực hiện việc canh tân đổi mới theo như lời kêu gọi của Đại hội Dân Chúa 2010, Công nghị Giáo phận TPHCM sẽ được tổ chức từ ngày 21 đến 25-11-2011. Như vậy là chỉ còn một tháng nữa Công nghị Giáo phận sẽ khai mạc. Và đây sẽ là một tháng đặc biệt dành riêng để cầu nguyện và chuẩn bị cho Công nghị.

Trong tinh thần chuẩn bị này:
- Một bản “Kinh Xin Ơn Canh Tân Đời Sống” đã được Vị Chủ Chăn của Giáo Phận soạn ra để mọi người, mọi cộng đoàn, mọi giáo xứ trong Giáo phận có thể đọc và cầu nguyện cho Công nghị.
- Một bài hát “Xin Ơn Đổi Mới” - với nội dung là Lời kinh trên - do linh mục Trưởng ban Thánh nhạc Giáo phận diễn ý, phổ nhạc, và Đấng Bản Quyền đã duyệt để có thể hát trong Phụng vụ.
- Một logo - cùng với slogan “Đổi mới để hiệp thông và chu toàn sứ vụ” - đã được Ban Mục vụ Truyền Thông thực hiện để có thể 
sử dụng, phổ biến, nhắc nhở mọi người về tinh thần của Công nghị.

KINH XIN ƠN CANH TÂN ĐỜI SỐNG

Lạy Chúa là Đấng chí thánh chí tôn
và là Cha trên trời dưới đất,
Cha đã tạo thành con người theo hình ảnh của Cha là Tình yêu;

Cha đã sai Người Con Một là Đức Giêsu đến chia sẻ phận người
và tỏ lòng từ ái khoan dung với chúng con là những tội nhân;

Cha đã gửi Thánh Thần đến đổi mới lòng trí chúng con,
và dẫn dắt chúng con đến nguồn sống dồi dào,
nguồn sống yêu thương và an bình;

Chúng con cảm mến tạ ơn Cha
vì Cha luôn bao bọc cuộc đời chúng con trong tình yêu của Cha.

Xin Cha giúp chúng con biết sống đạo yêu thương,
biết đồng cảm, chia sẻ, khoan dung với mọi người,
biết lấy tình thương mà đối xử trong mọi lúc,
lúc thuận lợi cũng như khi gặp khó khăn trong cuộc đời.

Xin Cha giúp chúng con biết làm mới lối sống của mình,
luôn bước theo Chúa Giêsu trên con đường yêu thương và phục vụ,
chung sức xây đắp nền văn hóa sự sống và văn minh tình thương,
phục vụ cho sự sống và sự phát triển của mọi người.

Xin Cha giúp chúng con biết canh tân đời sống,
canh tân cách suy nghĩ, cách ăn nói và cách ứng xử,
để loan báo Tin Mừng bình an,
mang lại yêu thương, hợp nhất và niềm vui
cho gia đình cùng cộng đồng giáo hội và xã hội.

Nhờ lời cầu khẩn của Thánh mẫu Maria và Thánh cả Giuse,
nhờ lòng anh dũng hy sinh của các thánh tử đạo Việt Nam,
xin Cha thương nhậm lời chúng con nguyện cầu. Amen.
 

 

 

  

 

 

“Nhờ ơn Chúa giúp, nhờ sự nhiệt thành cộng tác của mọi giới và lời cầu nguyện của mọi tín hữu, hy vọng Công Nghị sẽ gặt hái được nhiều thành quả tốt đẹp...

Công Nghị hẳn không kết thúc với những tuyên ngôn hay quyết nghị, nhưng sẽ được tiếp nối bằng một kế hoạch mục vụ chung làm nền tảng cho các hoạt động mục vụ, cách riêng việc phối hợp giữa các ban hay tổ chức mục vụ trong giáo phận. Như thế, dòng sông sẽ chảy mãi, mang theo nhiều phù sa mầu mỡ bồi đắp cho mảnh đất quê hương…”

Top