Phụng vụ Lời Chúa: Chúa Nhật XII Thường Niên - Năm C

Phụng vụ Lời Chúa: Chúa Nhật XII Thường Niên - Năm C

CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN C
(Dcr 12,10-11; Gl 3,26-29; Lc 9,18-24)

QUA THẬP GIÁ ĐẾN VINH QUANG

“Con Người phải chịu nhiều đau khổ,
bị từ bỏ và giết chết…”

(Lc 9,22)

I. CÁC BÀI ĐỌC

1. Bài đọc IDcr 12,10-11

Dựa trên lời hứa của Đức Chúa sẽ giải thoát và đổi mới cho Giêrusalem, sấm ngôn của Dacaria loan báo về một cuộc ‘đổ ơn’ của Đức Chúa xuống trên nhà Giuđa và cư dân Giêrusalem giúp họ tỉnh ngộ về hành vi bất chính của mình: nếu trước kia chính họ đã giết chết Đấng Mêsia, thì giờ đây cũng chính họ sẽ phải ngước nhìn ‘Đấng mà họ đã đâm thâu’ với một tâm tình khóc than và thương tiếc đến tột độ như khóc ‘đứa con đầu lòng đã chết.’

Hình ảnh này, theo cái nhìn của Thánh sử Gioan 19,37, như một lời tiên báo về cái chết của Đức Kitô mà Dân Do Thái sẽ phải hối cải khi nhìn thấy Đấng mà họ đã đâm thâu qua trên thập giá.

2. Bài đọc IIGl 3,26-29

Thánh Phaolô nhấn mạnh rằng: việc lãnh nhận phép rửa làm cho người Kitô hữu được tháp nhập cách trọn vẹn vào cuộc khổ nạn và cái chết của Đức Kitô trên thập giá. Điều này đã xóa đi mọi sự khác biệt trước đó về lý lịch bản thân của từng người: Do thái hay Hy lạp, nô lệ hay tự do, nam hay nữ… để từ nay họ được nên một trong Đức Giêsu Kitô và nhờ đó trở thành những kẻ ‘thừa kế theo lời hứa.’

3. Bài Phúc âmLc 9,18-24

Đoạn phúc âm này bao gồm ba ý tưởng chính:

Trước lời tuyên xưng của Thánh Phêrô về mình:  ‘Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa.’ Chính Chúa Giêsu đã không phủ nhận về lời tuyên xưng này nhưng chỉ ‘ngăn cấm các ông không được nói điều đó với ai.’ Việc ngăn cấm này của Chúa vì e ngại người khác hiểu sai về bản chất và sứ vụ của Đấng Mêsia.

Liền sau đó, Chúa Giêsu đã minh định rõ cho các môn đệ biết sứ mạng của Ngài là gì qua lời khẳng định: ‘Con Người phải chịu nhiều đau khổ, bị các kỳ lão, các thượng tế và các luật sĩ từ bỏ và giết chết, nhưng ngày thứ ba sẽ sống lại.’

Số phận của người môn đệ cũng được rập khuôn theo số phận của Thầy mình. Điều này đã được xác quyết qua những điều kiện được Chúa Giêsu đưa ra cho người môn đệ: ‘Từ bỏ mình – vác thập giá mình hằng ngày – mà theo.’

Ba điều kiện này dường như chỉ dẫn người môn đệ đi tới chỗ bị hủy diệt và giết chết. Nhưng khi họ dám chấp nhận mất mọi sự, thậm chí mất mạng sống vì Chúa Giêsu, thì họ lại cứu được tất cả, nhất là cứu được mạng sống của mình.

II. GỢI Ý MỤC VỤ

1. Cái chết của Đấng Mêsia mà Ngôn sứ Dacaria nói đến là kết quả của một sự đối kháng dứt khoát muốn đứng về phía đối lập Thiên Chúa, để đi đến quyết định đóng đinh Đấng Mêsia nhằm loại trừ Ngài ra khỏi cuộc sống của mình. Đối diện với một thử thách, đau khổ, buồn chán… luôn là cơn cám dỗ dẫn mỗi người chúng ta tới chỗ không bằng lòng, thậm chí giận dữ và muốn loại trừ Thiên Chúa ra khỏi cuộc đời mình.

2. Phép rửa xóa đi mọi khác biệt để giúp người Kitô hữu nên một với Đức Kitô và với nhau trong Ngài. Tuy vậy, sự hiệp thông trong đời sống cộng đoàn tín hữu vẫn luôn là một vấn đề hết sức nóng bỏng và cam go, vì nguy cơ chia rẽ luôn tiềm ẩn trong mọi hoạt động của cộng đoàn. Do vậy, mỗi việc làm của từng thành viên trong cộng đoàn hay trong gia đình, nếu không được thực hiện trong tinh thần hiệp thông sẽ luôn tiềm ẩn trong đó những nguy cơ gây ra chia rẽ cho cộng đoàn hay gia đình.

3. Nghịch lý “muốn cứu… sẽ mất” hoặc “mất vì Ta… sẽ cứu được…” luôn dẫn người môn đệ đi tới một chọn lựa trong từng hoạt động của cuộc sống.

Cũng như ba điều kiện của người môn đệ: “Từ bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày và đi theo” - vẫn luôn là một thách đố lớn cho mỗi người môn đệ hôm nay.

III. LỜI NGUYỆN CHUNG

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Thiên Chúa Cha đã sai Con Một của Người là Đức Giêsu đến trần gian để chuộc tội cho nhân loại. Với lòng tri ân sâu xa cùng niềm xác tín như thánh Phêrô, cộng đoàn chúng ta cùng tha thiết dâng lời cầu xin.

1. Hội thánh được thiết lập để tiếp tục công trình cứu độ của Chúa Kitô. Chúng ta cùng cầu nguyện cho các vị mục tử trong Hội thánh luôn kết hợp mật thiết với Thầy Chí Thánh, được tình yêu cứu độ của Người ủi an nâng đỡ, để luôn can đảm và trung thành thực thi sứ vụ Chúa trao.

2. “Đấng Cứu Thế phải chịu nhiều đau khổ và bị giết chết, nhưng ngày thứ ba sẽ sống lại.” Chúng ta cùng cầu nguyện cho tất cả những ai đang phải đau khổ về thể xác lẫn tinh thần luôn nhận ra ý nghĩa của con đường thập giá, để họ thêm tin tưởng và bình an đón nhận thánh ý Chúa trong cuộc đời.

3. Thánh Phêrô tuyên xưng rằng “Thầy là Ðấng Kitô của Thiên Chúa.” Chúng ta cùng cầu nguyện cho mọi Kitô hữu luôn xác tín Ðức Kitô là Ðấng Cứu Thế duy nhất của nhân loại, và mạnh mẽ tuyên xưng niềm tin ấy trong cuộc sống qua việc trung thành thực thi những đòi hỏi của Tin Mừng.

4. Chúa phán: “Ai muốn theo Ta, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo.” Chúng ta cùng cầu nguyện cho mọi người trong cộng đoàn chúng ta luôn can đảm bước theo Chúa Kitô qua những hy sinh cố gắng trong cuộc sống và tận tâm chu toàn bổn phận hằng ngày.

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa muốn chúng con đến với Chúa bằng con đường hy sinh thập giá của Con Một Chúa. Xin nhận lời chúng con cầu nguyện và giúp chúng con luôn vững lòng bước đi trên con đường Chúa muốn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top