Phòng Báo chí Tòa Thánh bác bỏ những lời cáo buộc về Đức Piô 12

Phòng Báo chí Tòa Thánh bác bỏ những lời cáo buộc về Đức Piô 12

VATICAN. Hôm 23-12-2009, Cha Lombardi, Giám đốc Phòng Báo Chí Tòa Thánh, đã ra thông cáo giải thích về việc ĐTC Biển Đức 16 ký sắc lệnh nhìn nhận các nhân đức anh hùng của ĐGH Piô 12 và bác bỏ lập luận cho rằng đây là một hành động thù nghịch đối với dân tộc Do Thái.

Việc ký sắc lệnh này đã bị nhiều cộng đoàn Do thái lên tiếng phản đối trong những ngày qua và người ta đưa ra nhiều lời xuyên tạc về chủ ý của ĐTC. Cha Lombardi cho biết khi ký sắc lệnh này, ĐTC xác nhận giá trị tích cực cuộc điều tra trong hơn 20 năm qua của Bộ Phong Thánh về sự kiện ứng viên đã sống các nhân đức Kitô một cách trổi vượt và có thể được đề nghị cho các tín hữu noi gương. Sắc lệnh này không phải là một sự đánh giá tầm mức lịch sử của tất cả những chọn lựa hành động của vị tôi tớ Chúa. Về phần mình, Giáo Hội Công Giáo khẳng định rằng Đức Piô 12 đã thực hiện những chọn lựa với ý hướng tinh tuyền chu toàn một công tác phục vụ trong tinh thần trách nhiệm cao độ của một vị Giáo Hội. Sự quan tâm lo lắng của Đức Piô 12 đối với số phận của người Do thái đã được nhiều người Do làm chứng và nhìn nhận.

Cha Lombardi cho biết công việc nghiên cứu của các sử gia trong lãnh việc chuyên biệt của họ vẫn tiếp tục. Về việc yêu cầu mở hoàn toàn Văn khố của Tòa Thánh, công việc này sẽ được thực hiện trong vài năm nữa, xét vì số lượng tài liệu quá nhiều cần phải sắp xếp và làm danh mục.

Linh mục Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh cũng xác nhận không có sự kiện ĐGH Piô 12 sẽ được phong chân phước chung với Đức Gioan Phaolô 2. Đây là hai án riêng biệt, theo con đường riêng của mình.

Sau cùng, tình thân hữu và lòng tôn trọng của ĐGH Biển Đức 16 đối với dân tộc Do thái đã được chứng tỏ rất nhiều lần và tìm được trong các tác phẩm thần học của ngài một chứng từ không thể phi bác được.

Cha Lombardi khẳng định thêm rằng: "Điều hiển nhiên là việc ngài ký sắc lệnh nhìn nhận các nhân đức anh hùng của Đức Piô 12 không thể bị coi là một hành vi thù nghịch chống lại dân tộc Do thái và chúng tôi cầu mong rằng sự kiện này không bị coi là một chướng ngại trên con đường đối thoại giữa Do thái giáo và Giáo Hội Công Giáo. Chúng tôi cầu mong cuộc viếng thăm của ĐGH tại Hội đường Do thái ở Roma vào ngày 17-1-2010 là cơ hội tái khẳng định và củng cố những mối giây thân hữu và quí chuộng, với tất cả sự nồng nhiệt".
 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top