Nhật ký Công nghị Giáo phận 22.11.2011 (1)

Nhật ký Công nghị Giáo phận 22.11.2011 (1)

8g00: Công Nghị Giáo Phận bắt đầu ngày làm việc thứ hai với giờ Kinh sáng, mừng kính thánh Cecilia Trinh nữ Tử đạo. Cuối giờ kinh, tất cả tham dự viên cùng ca vang bài Xin ơn Đổi mới, để hướng ý cho một ngày làm việc mới:

Xin cho chúng con tình yêu để sống hy vọng
Xin cho chúng con tình yêu sẻ chia khoan dung
Xin cho chúng con tình yêu trào dâng sự sống
Đổi mới trí tâm và đem Phúc Âm, cho mọi người sống vui bình an…

Điều phối trong ngày làm việc hôm nay là Cha Lu-y Nguyễn Anh Tuấn, Đặc trách Ban Mục Vụ Gia đình của Tổng Giáo Phận. Trước hết ngài mời đại diện Ban Thư ký tổng kết lại những nội dung của ngày làm việc thứ nhất. Chủ tọa đoàn gồm có 5 vị: Đức Giám mục Phụ tá Phêrô, 4 vị Đại diện Linh Mục – Tu Sĩ – Giáo Dân – và Đại diện các chuyên viên.

8g30: Đại diện Ban thư ký đúc kết ngày làm việc thứ nhất

Trong ngày làm việc thứ nhất, lời khai mạc của Đức Hồng y đã nêu rõ mục đích của Công nghị và tinh thần cần có khi cử hành công nghị. Các đại biểu đã lắng nghe 8 bài tham luận và 7 tổ báo cáo đúc kết thảo luận. Có 5 điều quan trọng được nhắc đến và nhấn mạnh, đó là :

1. Vai trò của Lời Chúa: cần Lời Chúa vào trong mọi sinh hoạt của mọi thành phần dân Chúa, đặc biệt trong giờ kinh tối của gia đình.

2. Vai trò của quan trọng Gia đình trong việc giáo dục đức tin cho con cái.

3. Vai trò chủ đạo Linh mục là rao giảng Lời Chúa, cử hành các bí tích, hướng dẫn, đồng hành và khích lệ cộng đoàn tham gia vào các sinh hoạt phụng vụ, học hỏi Lời Chúa.

4. Nhu cầu huấn luyện và học hỏi của người giáo dân.

5. Nhu cầu thống nhất Mục tiêu và Phương pháp trong việc học hỏi Lời Chúa, cần có sự phối hợp giữa các cấp (giáo phận, giáo xứ, gia đình), các ban mục vụ.

Ngoài ra cũng cần thống nhất các qui định về phụng vụ, thánh nhạc, kinh nguyện, các chương trình giáo lý và các thủ tục hôn phối …

Bầu khí Công Nghị Giáo Phận: Tinh thần làm việc rất nghiêm túc, Bầu khí thân mật và cởi mở như 1 gia đình, tuy nhiên có những hạn chế về thời gian nên chỉ có 8/10 bài tham luận đã được trình bày, và 7/14 tổ đã báo cáo phần đúc kết của tổ… Điều thích thú: nên chăng thống nhất việc soạn kinh để có sự hiệp nhất trong lời cầu nguyện... Đề nghị các tổ có bản đúc kết tổ giao lại cho Ban Thư ký đầy đủ.

Hình ảnh minh họa

Hôm nay, Cha Giuse Vũ Hữu Hiền cũng được mời lên để, từ logo Công nghị, giới thiệu hình ảnh minh họa cho nội dung thảo luận trong ngày: ba cây chụm lại (tượng trưng cho gia đình giáo hội hiệp thông với nhau), dưới 4 tia sáng (tượng trưng cho 4 ơn do Chúa Thánh Thần ban để kiến tạo nên 4 cột trụ cho ngôi nhà giáo hội: chân lý và tình yêu, công lý và hòa bình), phát xuất từ chim bồ câu (tượng trưng cho Chúa Thánh Thần).

Tham luận

Đức Cha phụ tá Phêrô gợi ý dẫn vào ngày làm việc thứ hai với chủ đề: Xây đắp Giáo hội Hiệp thông. Tiếp đến cha Lu-y Nguyễn Anh Tuấn mời đại diện các giáo hạt và các ban ngành khác nhau trong Giáo phận trình bày các tham luận của mình với nội dung tóm tắt như sau:

1. Tham luận của đại diện các Hội Đồng Mục Vụ giáo xứ: Là gạch nối cần thiết giữa giáo dân và cha xứ, Hội Đồng Mục Vụ giáo xứ cần cộng tác chặt chẽ với cha sở. Cần tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người tham gia. Cần tổ chức các khóa học giúp giáo dân thực thi vai trò của mình. Ưu ái quan tâm đề cao vai trò phụ nữ, giới trẻ. Cần chuẩn bị nhân sự bằng việc giáo dục đức tin và nhân bản. Cần giúp di dân có điều kiện tham gia vào đời sống Giáo Hội.

2. Tham luận của đại diện giáo hạt Tân Sơn Nhì: Giáo hạt Tân Sơn Nhì có số giáo dân đông nhất trong Giáo Phận, địa bàn rộng lớn. Thách đố là làm sao ổn định đời sống các giáo xứ, các gia đình, giúp người nhập cư. Có nhiều tệ nạn xã hội trong địa bàn giáo hạt. Cần nỗ lực xây dựng ngôi nhà đức tin, cùng qui tụ cử hành thánh lễ nhưng cần giáo dục đức tin, giúp sống đạo trong thực hành, giúp người nhập cư hòa nhập. Đề nghị Giáo Phận có những hỗ trợ tinh thần, hướng dẫn cụ thể về giấy tờ giúp người di dân, tạo điều kiện cho họ tham dự vào sinh hoạt. Các đoàn thể trong giáo hạt cố gắng học hỏi thăng tiến nhưng chưa mạnh dạn hiệp thông góp ý cho nhau trước những khó khăn khác biệt địch thù. Mong ước có những chương trình học và những buổi cầu nguyện chung. Trăn trở sống sứ vụ loan báo tin mừng: nhân sự còn quá mỏng để thực hiện sứ vụ. Cần những gương sáng chứng nhân hơn thầy dạy. Giáo hạt đã có 2 trường học tình thương và các lớp dạy nghề, các hoạt động xã hội thăng tiến con người. Giáo hạt ước muốn hình thành một giáo điểm nữa tại Bình Chánh. Ý thức cần luôn canh tân đổi mới, cộng tác đem lại bình an hạnh phúc đích thực cho con người.

3. Tham luận của đại diện Ban Mục vụ gia đình: Xin đóng góp 5 đề nghị

- Xin Công Nghị Giáo Phận đồng thuận với Thư chung của HĐGM: Cần đầu tư đúng mức về nhân sự, quan tâm Mục vụ gia đình, hướng dẫn học hỏi tông huấn.

- Quan tâm các gia đình: Linh mục tu sĩ gần gũi nâng cao nhận thức cho các gia đình, ưu tiên MV sau hôn nhân, biên soạn sách giáo lý cho gia đình, tạo điều kiện cho gia đình mang con nhỏ đi lễ, giúp các bạn trẻ di dân nhận định ơn gọi

- Xây dựng Ban Mục vụ Gia đình, có những hướng dẫn cho gia đình, đào tạo tác viên gia đình, hỗ trợ và giao công tác phù hợp

- Giúp các gia đình yêu mến, giới thiệu Chúa Giêsu cho mọi người

- Cần có sự hợp tác giữa các ban Mục vụ.

4. Tham luận của đại diện các tu sĩ: Có tất cả 94 dòng tu nam nữ đang hoạt động trong Giáo Phận: 25 dòng nam, 69 dòng nữ, 5232 tu sĩ nam nữ vời những đóng góp đáng kể trong sứ vụ hoạt động loan báo tin mừng trong Giáo Phận. Kiến nghị: các tu sĩ cần liên kết các hoạt động với nhau và với các thành phần khác trong Giáo Phận. Gíam mục Giáo Phận cần thông tin về kế hoạch MV để các Dòng có thể chuẩn bị nhân sự. Vị đặc trách làm nhịp cầu giữa GM và các Dòng giúp thăng tiến đời tu trong Giáo Phận, hiểu các hoạt động MV tông đồ trong Giáo Phận. Cần đưa chương trình học về đời sống thánh hiến vào việc đào tạo tại chủng viện, tổ chức cách thức phục vụ phù hợp…

5. Tham luận của đại diện cộng đoàn Emmanuel: nhiều gia đình trẻ mất hướng, chỉ dự lễ Chúa nhật hoặc lo hợp thức hóa hôn nhân theo thủ tục mà không sống các giá trị Tin Mừng. Sống thực dụng nên việc sống theo những giá trị nhân bản và tin mừng là một thách đố lớn. Các gia đình trẻ nên gắn kết với một phong trào để được nâng đỡ và nâng đỡ các gia đình trẻ khác. Ước mong các hội đoàn, các phong trào được nâng đỡ để sống đặc sủng của mình, được đón tiếp các dịp tĩnh tâm…

6. Tham luận của đại diện Ban Mục vụ Giới trẻ: Ở một số nơi, Mục vụ Giới trẻ được quan tân nhưng chưa được giúp để tự điều hành. Mục vụ Giới trẻ cần tạo sân chơi giúp người trẻ xây dựng nhận thức, phát triển kỹ năng sống… Cần duy trì nhóm nhỏ nòng cốt. Nhiều nơi chỉ chăm sóc các đoàn thể trẻ, không chăm lo giới trẻ quần chúng. Cần có điểm tựa và điểm hẹn cho giới trẻ, như các Trung tâm Mục vụ, ân cần đón tiếp, cung cấp người đồng hành, quan tâm đời sống tâm linh. Đề nghị Giáo Hội Việt Nam đầu tư hơn nữa cho Mục vụ Giới trẻ, quan tâm đồng hành, nghiên cứu nghiêm túc, dành riêng cơ sở vật chất tạo điều kiện đào tạo người trẻ, thành lập ban Mục vụ Giới trẻ các giáo xứ, tổ chức các thánh lễ được nghiên cứu nghiêm túc…

7. Tham luận của đại diện Ban Mục vụ Thiếu nhi: Ban Mục vụ thiếu nhi cần hợp tác với các ban khác như Ban giáo lý, Ban Mục vụ Giới trẻ… Về hoạt động: cổ võ hướng dẫn thiếu nhi sống hiệp thông với Chúa qua các cử hành phụng vụ, học giáo lý, lãnh nhận các bí tích, học hỏi Lời Chúa và áp dụng vào cuộc sống… giúp các em ý thức và thực thi việc tông đồ tự nguyện. Mỗi huynh trưởng cũng đồng thời phải là giáo lý viên.

8. Tham luận của đại diện Linh mục đoàn Giáo Phận: đời sống nội tâm của Linh mục cần canh tân để trở nên giống Chúa Giêsu qua việc chuẩn bị bài giảng tốt. Không nên giảng dài. Nên làm pa nô Lời Chúa trong nhà thờ giúp giáo dân nhớ Lời Chúa, dùng những phương tiện truyền thông mới như màn hình, slide show. Bài giảng không chỉ giải thích Lời Chúa nhưng giúp canh tân đời sống, động viên thúc đẩy giáo dân tham gia sinh hoạt trong giáo xứ và Giáo Phận, giúp họ hiểu đó là quyền của họ trong trách nhiệm xây dựng Giáo Hội. Tương quan linh mục và giáo dân cần làm rõ, hướng tới mục đích “được người và được việc”. Giáo sĩ Việt Nam có khuynh hướng tự coi mình làm được tất cả (thầy cả). HĐ Mục vụ giáo xứ cần có sự tự lập nhất định, tôn trọng quyền căn bản của con người, giúp giáo dân tham gia đời sống xã hội như men trong bột, hội nhập văn hóa…

Tham luận của đại diện Giáo hạt Xóm Mới và Ban Mục vụ Ơn gọi: phải dời qua sáng thứ năm vì không đủ thời gian.

Sau phần trình bày tham luận, các nhóm lại đi ra các phòng thảo luận nhóm, trao đổi theo các câu hỏi của Ban tổ chức trong khi Thư ký đoàn tiếp tục phần đúc kết của mình.

Top