Nhật ký Công nghị Giáo phận 21.11.2011 (2)

Nhật ký Công nghị Giáo phận 21.11.2011 (2)

WGPSG -- Công nghị Giáo phận Ngày thứ nhất: 21-11-2011 – Đúc kết thảo luận các tổ

Sau khi nghe các bài tham luận, các tổ đã đi họp riêng tại các địa điểm đã qui định để thảo luận các câu hỏi do Ban tổ chức đưa ra. Sau đây là đúc kết phần trao đổi của các tổ.

Tổ 1: Giáo Hội là gia đình của Thiên Chúa (gần với nền văn hóa Việt Nam), Giáo Hội xây dựng trên Lời Chúa và các Bí tích. Về vấn đề cầu nguyện: nhóm đề nghị cần cấp tốc sửa đổi kinh đọc cho phù hợp. Cần tổ chức đọc Lời Chúa trong gia đình, đọc quyển Sống Lời Chúa (do Giáo phận soạn) giúp ích nhiều cho người giáo dân. Các linh mục cần học hỏi nghệ thuật giảng dạy, cần mời chuyên viên hùng biện dạy chủng sinh trong các Đại chủng viện. Các linh mục cần tôn trọng các qui định Phụng vụ, không tự ý sửa đổi. Về Giáo lý, Ban Giáo lý nên thống nhất sách giáo lý dùng trong Giáo phận, phối hợp với Ban Thiếu nhi.


Tổ 2: Mỗi người hoặc mỗi gia đình cần có quyển Kinh thánh. Cần gây ý thức cho người giáo dân biết về Lời Chúa, có thói quen đọc Lời Chúa trong hoàn cảnh sống của mình, để Lời Chúa tác động trong cuộc sống. Khi kết thúc lễ, LM nên giúp giáo dân nhớ 1 vài câu Lời Chúa và áp dụng cụ thể, chốt lại Lời Chúa cách ngắn gọn. Có thể chia nhỏ sách Kinh thánh in ra giúp giáo dân dễ giữ bên mình. Để tôn kính Bí Tích Thánh Thể, xin HĐMVGX cộng tác với cha xứ, mời giáo dân ngồi lên phía trên để tham dự thánh lễ sốt sắng. Cha xứ nên có thời biểu ngồi tòa thường xuyên, mời các linh mục khác giúp thêm. Cần nhắc giáo dân tắt điện thoại di động trong Thánh lễ.

Tổ 3: Cần đưa Lời Chúa vào giờ kinh gia đình mỗi ngày và phân công cho các em nhỏ đọc Lời Chúa để tập thói quen. Các giáo xứ nên khuyến khích đọc Lời Chúa, tóm tắt, giúp các em dễ nhớ, sống và thực hành. Phụ huynh nên cổ võ việc đọc kinh tối trong gia đình và tham gia các hội đoàn tại giáo xứ. Các hội đoàn cần tổ chức học Lời Chúa để giúp mọi người hiểu và sống tốt hơn.

Tổ 4: Cần qui tụ mọi thành viên trong gia đình, đọc Lời Chúa trong bữa ăn, đọc kinh tối trong gia đình (ít là 1 tuần 1 lần). Trong giáo xứ, cần thường xuyên tổ chức học hỏi Lời Chúa. Cha xứ cần xác tín Lời Chúa, chia sẻ Lời Chúa cách thiết thực, cử hành Thánh lễ trang trọng không vội vàng, tạo điều kiện cho cộng đoàn đối đáp, tôn trọng thời gian thinh lặng, nên cho cầu nguyện tự phát thay vì soạn sẵn. Bí tích Hòa giải còn thiếu phần Lời Chúa. Giáo Phận nên có văn phòng tư vấn về Phụng tự, giúp tư vấn và giải thích các thắc mắc về Phụng tự theo hướng thống nhất.

Tổ 5: Cần có phương pháp chia sẻ Lời Chúa hữu hiệu. Chứng tá đời sống gương mẫu, chia sẻ với người nghèo, là cách loan báo Lời Chúa rất hiệu quả. Cần có những giải thích Kinh thánh phù hợp. Bài giảng Chúa nhật cần xuyên suốt 3 bài đọc, phù hợp các đối tượng tham dự thánh lễ. Cần có chương trình học Kinh thánh tại giáo hạt, giáo xứ… Tổ chức các hội đoàn, có các tờ rơi phổ biến Lời Chúa… Tổ chức xưng tội cho thiếu nhi sau giờ học giáo lý, giúp các em biết cách xưng tội đúng. Cha xứ cần siêng năng giải tội và có lời khuyên thích hợp, siêng đi xức dầu. Cần giúp các em quen viếng Thánh Thể và chầu Thánh Thể từ bé.

Tổ 6: Vấn đề trong tổ đặt ra là “Ai làm? Ai thực hiện?” Cha sở có vai trò hết sức quan trọng; ngài cần lên kế hoạch, phát động, và đồng hành để giáo xứ làm tốt. Mỗi năm nên có một chủ đề cho mọi giáo xứ trong giáo phận cùng thực hiện. Chủ chăn an phận thì cả giáo xứ trì trệ. Cũng không nên có quá nhiều chương trình từ cấp giáo phận.

Tổ 7: Gây ý thức về việc đọc Kinh thánh, tôn trọng sách Kinh thánh: đặt Kinh thánh trang trọng trên giá. Xin các gia đình đọc Lời Chúa ngày Chúa nhật từ tối hôm trước, cha mẹ giúp con cái suy niệm suốt tuần. Ca đoàn cần chọn bài thánh ca phù hợp Lời Chúa.

Vì thời gian không đủ nên các tổ còn lại sẽ gởi biên bản họp tổ cho ban thư ký đúc kết chung. Ngày thứ hai của Công Nghị Giáo Phận sẽ đi tiếp vào chủ đề “Đổi mới để hiệp thông và hiệp nhất”.

Tiếp theo, Đức Hồng Y đúc kết ngày làm việc thứ nhất. Ngài nhận thấy cần có hướng thống nhất các ý kiến để sau này các thành viên Công Nghị Giáo Phận vẫn có thể tiếp tục suy nghĩ và gởi ý kiến bổ sung. Trong gia đình Giáo phận hiện nay còn thiếu sự phối hợp giữa các nhóm, các ban ngành, do đó sách vở thủ bản thiếu thống nhất làm cho đời sống hiệp thông có những khó khăn chướng ngại. Giáo Hội cả ba cấp đều quan trọng, đó là Giáo Hội tại gia (trong gia đình), Giáo Hội tại giáo xứ (cộng đoàn) và Giáo Hội trong Giáo phận (Giáo Hội địa phương).

Chúng ta còn thiếu mục tiêu thống nhất, đó là dùng Lời Chúa để giáo dục người ta nên thánh, đào tạo nên những con người của Chúa. Những việc đã làm là tốt, là đúng, nhưng cần thống nhất mục tiêu để giáo dục con người trở nên con Chúa. Cần giáo dục các giá trị Tin Mừng, nhân bản, đạo đức… Cần có sách giáo lý hoặc phương pháp nhưng quan trọng là giáo dục con người. Cần đưa những giá trị Tin Mừng và giá trị con người vào công cuộc Phúc Âm hóa. Cách đưa vào Lời Chúa và cách sống Lời Chúa đang còn có những trở ngại.

Hiện nay chúng ta còn sống đạo theo thói quen: Linh Mục làm lễ vội vàng, giáo dân tham dự máy móc, thiếu ý thức về phụng vụ, dựa vào kinh kệ và các công thức mà thiếu cập nhật để đưa Lời Chúa đến với con người. Nhiều nơi có giảng, có đọc Lời Chúa, có học hỏi Lời Chúa mà không sống. Trước đây đã có những chương trình phổ biến Kinh thánh rất nhiều, nhưng người ta đem về cất trong tủ. Có những sách hướng dẫn đọc, chỉ cách thức, nhưng chưa giúp người ta đưa vào đời sống… Chúng ta cần coi lại, bổ sung, thống nhất mọi chuyện trên nền tảng Lời Chúa.

Sau phần đúc kết của Đức Hồng Y, các tham dự viên dùng cơm trưa chung rồi chia tay, và tiếp tục suy tư nghiền ngẫm những nội dung trao đổi của ngày thứ nhất. Công nghị Giáo phận sẽ tiếp tục vào sáng mai với chủ đề: “Xây đắp Giáo hội hiệp thông.”

Top