Nhật Ký 08 - Đại hội Dân Chúa Việt Nam 2010

Nhật Ký 08 - Đại hội Dân Chúa Việt Nam 2010

Sáng thứ Năm 25.11.2010

7g30: Kinh Sáng

7g50: Trình bày Bản Đúc kết các Tham luận & Thảo luận của Đại Hội Dân Chúa

ĐGM Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Trưởng ban Thư ký ĐHDC, giới thiệu Nhóm Chuyên viên. Cha Am, SDB đại diện Nhóm Chuyên viên trình bày Bản Đúc kết trên màn hình, đại ý như sau:

Phần I: Giáo hội mầu nhiệm

Giáo hội là cộng đoàn được yêu thương và thánh hiến, là cộng đoàn Dân Thiên Chúa trên quê hương. Cần ý thức Giáo Hội là một gia đình, cần nỗ lực vươn lên sự thánh thiện.

Giáo hội Việt Nam hội nhập Tin Mừng vào văn hoá dân tộc, trên hết là hội nhập tình yêu Thiên Chúa vào cuộc sống.

Phần II: Giáo hội hiệp thông

Sự hiệp thông hữu hình trong Giáo Hội là dấu chỉ sự hiệp thông vô hình với Thiên Chúa. Khi hiệp thông trong Giáo Hội mọi Kitô hữu tham gia chia sẻ sứ mạng của Chúa Giêsu, mọi người có quyền lợi và trách nhiệm trong việc tham gia vào đời sống Giáo Hội.

Phần III: Giáo hội sứ vụ

Theo sứ mạng của mình, mọi Kitô hữu cần dấn thân chia sẻ niềm vui và các giá trị Tin mừng. Sứ vụ mang tính đối thần, cần được thực thi với cung cách Việt Nam. Cần tôn trọng lưật pháp, xây dựng quê hương nhưng cũng ần có tiếng nói ngôn sứ, đào tạo lương tâm để đón nhận đức tin trong sự tự do.

Sống tốt cách can đảm là thông điệp mời gọi người khác… Thi hành sứ vụ hôm nay Giáo Hội đối thoại với con người, với các nền văn hóa, các tôn giáo và anh chị em vô thần theo phương thức từ trái tim đến trái tim.

Kết thúc là những đề nghị liên quan đến Hội đồng Giám mục Việt Nam và các Ủy ban thuộc Hội đồng Giám mục.

8g20. Các đại biểu góp ý bổ túc và sửa đổi một số chi tiết như sau:

1. Cha Phanxicô Phạm Ngọc Quang, GP KonTum: đề nghị nhấn mạnh thêm đặc tính Giáo Hội như một gia đình.

2. Ông Phanxicô Xaviê Vũ Sinh Hiên: cảm thấy Đại Hội Dân Chúa họp tại Việt Nam nhưng lại ít nhắc đến các vấn đề của quê hương. Xin để một website cho mọi người góp ý.

3. Một ý kiến: Tạo hoà đồng thông cảm giữa giáo sĩ và giáo dân.

4. Cha Trung SJ đề nghị: UB Công lý HB bảo vệ sự sống con người và lên tiếng bảo vệ môi sinh. UB Đời sống Thánh hiến nâng tầm Liên Hiệp Bề Trên Thượng Cấp.

5. Một ý kiến: Quan tâm đúng mức vai trò giáo dân và các đoàn thể công giáo tiến hành

6. Cha Đồng SDB đề nghị: Thiết lập Caritas các cấp, tổ chức ban quản trị điều hành quản lý tổ chức. Cần sự quan tâm nâng đỡ của chủ chăn

7. Một ý kiến: UBBAXH có kế hoạch chi tiết để giúp người nghèo.

8. Một ý kiến: Mẫu gương mục tử giúp giáo dân rất nhiều, noi gương Đức Mẹ…

9. Một ý kiến: Người nghèo và bất hạnh có quyền bình đẳng tự do tôn giáo. Xin lên tiếng kịp thời mạnh mẽ lên tiếng giúp họ.

10. Cha Hoàng: nhấn mạnh đồng trách nhiệm của mọi thành phần dân Chúa, cách riêng giáo dân.

11. Anh Tâm: Xin lập quỹ truyền giáo tại giáo xứ - giáo phận.

12. Sr. Sa: xin đổi từ “thiếu nữ lầm lỡ” thành “thiếu nữ bị bỏ rơi”.

13. Cha Thịnh: thiết lập lại Thiếu Nhi Thánh Thể với chương trình cập nhật.

14. Một ý kiến: Phát triển các hội đoàn CG Tiến hành.

15. Một ý kiến: Đặt vấn đề Tái Phúc Âm hoá cho Việt Nam.

16. Ông Quýnh: Mục vụ Truyền thông Lời Chúa, đào tạo chuyên viên, chuẩn hoá văn phòng truyền thông, lập kế hoạch ngắn và dài hạn.

17. Một ý kiến: Chú trọng vai trò tư tế, vương đế của người Kitô hữu.

9g30: Ban Tổ chức nhận xét: Anh chị em đã góp ý trong nhóm, nay vẫn muốn bổ sung thêm, chứng tỏ rất ưu tư xây dựng Giáo Hội tốt đẹp.

Đức Hồng Y đúc kết:

1. Đề nghị HĐGM cho phép các đại biểu và ngoài đại biểu tiếp tục góp ý gởi về một địa chỉ cho Ban thư ký.

2. Đề nghị các đại biểu cách góp ý hiệu quả hơn. ĐHY nói: “Công đồng Vatican II vạch ra đường hướng đối thoại, nhưng tính đối kháng và thói quen đối đầu dường như ăn rễ trong tâm thức người Việt Nam, do chiến tranh lâu dài. Sự hiệp thông hiệp nhất còn nhiều thiếu sót. Vì vậy cần có Đại Hội Dân Chúa để xây dựng sự hiệp thông đích thực theo Tin Mừng và giáo huấn Hội Thánh. Lịch sử Giáo Hội mỗi nơi mỗi thời có cách tương quan với xã hội trần thế khác nhau, Việt Nam cũng trải qua những kinh nghiệm như thế. Làm thế nào nối kết đạo đời, đưa men vào trong bột, chiếu ánh sáng vào bóng tối. Vấn đề là ánh sáng vào mà bóng tối không tiếp nhận. Do đó, chúng ta cần góp ý dựa trên đường lối của Đức Kitô và giáo huấn của Giáo Hội. Góp ý trong đường lối của Tin Mừng và đức ái Kitô mới thuyết phục được mọi người.”

Giải lao.

9g45: Trình bày và góp ý cho Sứ điệp của Đại Hội Dân Chúa

ĐGM Trưởng Ban Thư ký ĐH nhắc nhở các đại biểu có thể gửi các ý kiến qua Trang web của HĐGM và trang web Đại Hội Dân Chúa. Sau đó ngài trình bày về Sứ điệp của Đại Hội Dân Chúa và tiếp nhận một số ý kiến để bổ túc/sửa đổi cho sứ điệp. Ngài lưu ý: Sứ điệp không là bản đúc kết ý kiến nhưng nêu lên những điểm nhấn quan trọng. Cộng đoàn hát chung bài hát Mùa Vọng “Để Chúa đến” như lời nguyện Maranatha kết thúc.

10g25: Chia sẻ cảm nhận về những ngày sống trong Đại Hội

Một vị phát biểu: Trong mấy ngày được tham dự Đại Hội Dân Chúa, cảm thấy giống như 3 môn đệ trên núi Tabor:

- Muốn xin làm 3 lều nhưng không dám!

- Tâm niệm khi trở về sẽ loan báo và làm chứng cho mọi người.

Một vị khác: Rất tâm đắc với Sứ đệp nhưng thấy thiếu vắng hình ảnh Đức Mẹ, xin thêm vào.

Một số cảm nhận rất xúc động:

- Rất tâm đắc khi sống trong mái nhà Giáo Hội Việt Nam, trở về sẽ rất nhớ. Xin ngâm thơ tặng mọi người. Đó cũng là lời tri ân của con.

- Rất vinh dự khi thấy người giáo dân được quan tâm nâng đỡ trong Đại Hội Dân Chúa. Hạnh phúc trào tràn trong những ngày ở đây. Không còn thấy hình ảnh giáo sĩ trị nữa. Các Giám mục ở đây giống những người anh cả, người cha hiền gần gũi thân thương. Đây sẽ là hành trang mang về phục vụ Giáo Hội và cộng đoàn hữu hiệu nhất. Cảm ơn Đức Hồng y đã mở ra sự quan tâm lắng nghe góp ý để canh tân Giáo Hội.

- Hân hạnh tham dự. Xin bản tuyên ngôn nhắc đến thiếu nhi.

- Xin tri ân Đại Hội Dân Chúa và xin hát một bài thay cho lời cảm tạ (Hát).

- Một đại diện giới trẻ (21t): cảm nghiệm niềm vui như trên thiên đàng vì được quan tâm chăm sóc. Xác tín rằng mọi đại biểu và giới trẻ có thể đem Tin mừng đến với mọi người.

- Cám ơn vì có giờ này, dù không có trong chương trình. Cảm nhận tấm lòng Đức Hồng y đã tặng bộ áo lễ và tượng Đức Mẹ rất đẹp. Bữa ăn chiều qua không dạy ăn uống, không quan trọng vấn đề ăn ngon, nhưng thấy tâm tình của các xứ đạo Sàigòn, ân cần mời đón, khiến mọi người ấm lòng. Chị K’ Điệp đại diện anh chị em dân tộc lên phát biểu rất hay, cho thấy Giáo Hội quan tâm chăm sóc anh chị em dân tộc ít người. Cô Diệu Hiền giáo lý viên phát biểu bằng cả tấm lòng và nuớc mắt.

- Đại diện người Hà Nội: 50 năm sống XHCN dự nhiều Đại hội nhưng chưa bao giờ được dự Đại Hội Dân Chúa trang trọng như thế nào, thật yêu thương quí mến không tả được. Không thể ngờ tình yêu thương lớn mạnh gần gũi thân thương như thế. Những hình ảnh, tình cảm nơi đây xin đưa về cho giáo phận, giáo xứ, các chủng sinh để xây dựng tương lai.

- Xin chân thành cám ơn HĐGMVN. Rất hạnh phúc được đại diện để đi tham dự, được nói lên những tâm tư nguyện vọng. Ước mong sau Đại Hội Dân Chúa, sẽ sớm thực hiện những gì đưa ra trong Đại hội. Trước khi đi dự đại hội, có 2 đại diện chính quyền đến chúc mừng, một dấu hiệu tốt cho tự do tín ngưỡng. Hy vọng sẽ có các Năm Thánh khác!

- Cảm nhận đầu tiên: 350 năm bao ưu tư dồn về, giáo dân linh mục gặp gỡ tất cả đều nói lên những ưu tư rất đồng thuận. Thấy rất hạnh phúc sống trong bầu khí cùng ưu tư hướng về Chúa. Đây thật như phép lạ khi cha con hiểu nhau hơn trong trao đổi. Xin tạ ơn Chúa và cám ơn Đại Hội Dân Chúa.

- Ca sĩ Khắc Dũng: Đại diện ca sĩ Công giáo hát tặng Đại hội bài “Niềm vui Hạnh ngộ”.

Đức Hồng Y: Ban tổ chức có mấy góp ý:

- Các Giáo phận: Thấy bầu khí yêu thương rất cần cho đời sống dân Chúa tại Việt Nam và cả trên thế giới. Cần tổ chức những Đại Hội Dân Chúa như thế này cho cộng đồng Công giáo Việt Nam sinh sống ở các nước ngoài. Đề nghị các GM tiếp tục tinh thần này với sự cộng tác của các linh mục, tu sĩ, giáo dân. Sài gòn sẽ tổ chức Đại Hội Dân Chúa cấp Giáo phận, mời đại diện 60 Dòng tu, 200 giáo xứ... Phổ biến các suy tư, chia sẻ những cảm nhận, bày tỏ tình yêu thương huynh đệ hiệp thông…

- Xin gởi tặng mỗi Đại biểu một tượng Đức Mẹ, để cùng cầu nguyện với Mẹ theo ý Đức Thánh Cha: chung tâm tình với Chúa và Mẹ Maria để Loan Báo Tin mừng, trong khi yêu thương phục vụ cho sự sống của đồng bào…

Những gì các đại biểu cảm nhận: bầu khí huynh đệ, hiệp thông, an bình là do lời cầu nguyện, do ơn Chúa và Đức Mẹ. Vì thế, chiều nay chúng ta sẽ dâng thánh lễ tạ ơn…

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top