Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn: Thánh lễ Truyền Dầu 2024

Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn: Thánh lễ Truyền Dầu 2024

Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn: Thánh lễ Truyền Dầu 2024

TGPSG -- “Các linh mục là những Tư tế thừa tác tham dự vào vào chức vụ Tư tế của Chúa Giêsu trong vai trò là Đầu và tất cả mọi người tín hữu cũng đều tham dự vào chức Tư tế trong tư cách là Thân Thể của Chúa…Chức Tư tế thừa tác hay Tư tế chung cần phải có nhau, bổ túc cho nhau”. 

Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng (TGM) nhận định như thế khi ngài chủ sự Thánh lễ Truyền Dầu tại Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn vào lúc 8g30 thứ Năm 28.03.2024.

Đồng tế với ngài có Đức Giám mục phụ tá Giuse Bùi Công Trác, linh mục (Lm) Inhaxiô Hồ Văn Xuân - Tổng Đại diện Tổng Giáo phận Sài Gòn (TGP) và khoảng 400 linh mục trong TGP.

Hiệp dâng Thánh lễ có đông đảo quý tu sĩ nam nữ và giáo dân đến từ các giáo xứ trong TGP, ngồi chật kín khuôn viên và tràn cả ra ngoài thánh đường.

Trong bài giảng, Đức TGM nhấn mạnh đến ý nghĩa đặc biệt của ngày Lễ Truyền Dầu: ngày nói lên sự hiệp hành hiệp thông, tham gia trong sứ vụ của Hội Thánh và là sinh nhật của tất cả các linh mục trong cuộc sống tư tế thừa tác.

Đức TGM nhắc nhở: “Tất cả các Bài đọc hôm nay nói về Hội Thánh. Hội Thánh là Dân Tư tế. Chúa Giêsu là Tư tế duy nhất. Tất cả mọi người chúng ta được thông phần vào chức Tư tế của Chúa Giêsu”.

Ngài nhắn nhủ các linh mục đừng quên nền tảng của chức Tư tế thừa tác chính là chức Tư tế chung: “Những người đóng vai trò chức Tư tế thừa tác cử hành Phụng vụ, là hiện tại hóa hy lễ của Chúa Giêsu trong tư cách là Đầu của Hội Thánh và tất cả cộng đoàn cử hành nghi lễ khác và dâng cuộc đời mình làm hy tế dâng lên cho Chúa Cha. Nếu chỉ có hy lễ của các linh mục mà không có hy lễ của Dân Chúa thì công cuộc cứu độ của Chúa không được thành công. Và ngược lại, cộng đoàn cử hành chức Tư tế chung, là dâng cuộc đời mình cho Chúa trong tình yêu trong sự vâng phục. Nếu không có hy lễ Chúa Giêsu cử hành trên bàn thờ thì bao nhiêu hy lễ của chúng ta cũng không đem lại ơn cứu độ”.  

Ngài chia sẻ thêm với các linh mục: “Dân Tư tế là dân rao giảng Tin Mừng. Chúng ta được xức dầu để rao giảng Tin Mừng. Những người đóng vai trò là Đầu. Anh em có chức Tư tế thừa tác là để rao giảng Tin Mừng với năng quyền của Chúa. Chúng ta không thể chối bỏ những lời này. Lời của Chúa Giêsu: “Ai nghe anh em là nghe Thầy” (Lc 10, 16). Các linh mục rao giảng Tin Mừng với quyền của Giáo Hội của Đức Kitô.”

Ngài đặt câu hỏi với các linh mục và cộng đoàn tham dự: “Làm cách nào có được Hội Thánh tham gia”. Theo ngài, trước hết mỗi người phải biết truyền cảm hứng cho nhau để mỗi người trong vị trí của mình có thể chu toàn tốt vai trò của mình, sống tốt vai trò của mình. Ngài nhắn nhủ: “ Các linh mục sống thánh thiện, trung thành với lời cam kết của mình thì mới có khả năng truyền cảm hứng cho người khác. Anh em hãy làm mới hồng ân linh mục mà chúng ta đã lãnh nhận….Khi chúng ta sống đúng lời cam kết, anh em có được niềm vui, thiêng liêng, thánh thiện”. Ngài khuyên cộng đoàn: “Khi thấy cộng đoàn Dân Chúa hăng say, tham dự Thánh lễ, học hỏi Lời Chúa thì đó là truyền cảm hứng cho Giám mục, Linh mục”.

Theo Đức TGM, để truyền cảm hứng cần phải biết đón nhận nhau: “Anh em hãy đón nhận các linh mục trong giới hạn của con người linh mục, đón nhận linh mục của Chúa trong thực tế của các ngài. Ngược lại, các linh mục là những mục tử hãy đón nhận những sự nhỏ bé của anh chị em giáo dân, những cộng tác cho dù nhỏ bé”.

Điều cuối cùng để truyền cảm hứng cho nhau bằng cách chấp nhận nhau, không chấp nhất, không phê phán, không dùng mạng xã hội để nói xấu, công kích nhau, gây chia rẽ, mất đoàn kết mà hãy biết sống yêu thương, tha thứ. Đó là chúng ta đang truyền cảm hứng cho nhau.

Sau bài giảng là phần các linh mục lập lại lời hứa khi được Truyền Chức Thánh, từ bỏ bản thân để nên giống Chúa Kitô; phục vụ cộng đoàn, liên kết với Giám mục và linh mục đoàn trong sự hiệp nhất của một đoàn chiên và một chủ chiên. Cả cộng đoàn cùng hiệp ý cầu nguyện cho các vị mục tử.

Tiếp theo, Đức TGM đã cử hành nghi thức làm phép ba loại dầu: Dầu Bệnh nhân, Dầu Thánh hiến và Dầu Dự tòng, với những lời nguyện nêu lên ý nghĩa của từng loại dầu thánh trong đời sống Giáo hội.

Thánh lễ được tiếp diễn với phần Phụng vụ Thánh Thể trong một bầu khí thánh thiêng và trang nghiêm.

Cuối lễ, Đức TGM Giuse đã nhân danh Đức Thánh Cha ban ơn Toàn Xá cho những người hiện diện trong Thánh lễ có lòng ăn năn tội, đã xưng tội và rước lễ.

Thánh lễ Truyền Dầu khép lại lúc 10g10.  

Dầu Bệnh Nhân - Dầu Dự Tòng - Dầu Thánh

Thánh lễ hôm nay được gọi là Thánh lễ Truyền Dầu hay Làm Phép Dầu, vì trong thánh lễ này Đức Giám mục Giáo phận đã thánh hiến Dầu Thánh, làm phép Dầu Bệnh nhân và Dầu Dự tòng. Dầu thường được lấy từ cây Ô-liu và do Đức Giám mục giáo phận làm phép với mục đích sử dụng trong các bí tích và phụ tích cho toàn giáo phận mà ngài coi sóc.

Dầu Bệnh Nhân viết tắt là OI (Oleum Infirmorum) dùng để xức cho các bệnh nhân. Đây là loại dầu đã được thánh Giacôbê đã nói tới, ban cho bệnh nhân phương dược trị liệu cả hồn lẫn xác, để có thể mạnh mẽ chấp nhận và lướt thắng những khổ cực và tiếp nhận ơn tha thứ tội lỗi.

Dầu Dự Tòng viết tắt là OS (Oleum Sanctum) giúp người dự tòng được thêm nghị lực mà từ bỏ ma quỷ và tội lỗi, trước khi bước tới và tái sinh nơi Giếng Rửa tội.

Dầu Thánh viết tắt là SC (Sanctum Chrisma) có pha thuốc thơm được hiến thánh, dùng để xức cho người vừa được rửa tội, ghi dấu trong Bí tích Thêm sức, xức dầu trong Bí tích Truyền chức linh mục và Giám mục, làm cho những người này được Chúa đổ tràn ân huệ Chúa Thánh Thần; và khi xức dầu bàn thờ và nhà thờ trong nghi thức cung hiến, Chúa làm cho Hội Thánh Chúa được lan rộng và tăng trưởng mãi cho đến mức độ viên mãn trong ánh sáng cứu độ.

Bài: Xuân Đại (TGPSG
Ảnh: Media TGP

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top