Ngôi nhà Chung - tâm tình của người con

Ngôi nhà Chung - tâm tình của người con

WGPSG -- Là thành viên một Tu hội với những công việc mục vụ hầu như ở ngoài đường, anh em chúng con đã chỉ có được các thông tin về lịch trình công nghị, cùng thấy dòng chữ “Các tu sĩ: mỗi dòng tu, tu hội, đề cử 1 đại diện” trên trang tin Tổng giáo Phận.

Anh Tổng chúng con đã trao đổi và cử con đến tham dự. Đến nơi, con mới biết là cần phải đăng ký trước đó, và Ban tổ chức Công Nghị đã gởi thư mời đến đại biểu tham dự. Một sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo. Nhìn danh sách, con biết chắc không có tên của mình. Một cha trong ban tổ chức đang hướng dẫn Ban tiếp tân tiếp đón đại biểu công nghị đã nhiệt tình hướng dẫn và bảo con: “ngài cứ vào ngồi trong đó đi, đợi tí, cha đặc trách tu sĩ đến, ý cha thế nào thì chúng tôi sẽ giải quyết”. Cha đến, con gặp và trình bày, cha tận tình trao đổi với Ban tiếp tân, kết quả là con được ghi danh tham dự công nghị, như đại diện của Tu hội. Tạ ơn Chúa, và khi nghe kết quả như vậy, anh Tổng phụ trách của chúng con, cũng đã nhắn tin vào điện thoại cho con “Te Deum”. Trong niềm hân hoan và Tạ ơn Chúa, con bước vào nguyện đường cùng tham dự thánh lễ tạ ơn và kính Mẹ Dâng Mình vào Đền Thánh.

Chúng con xác tín Giáo Phận là ngôi nhà chung của mọi thành phần Dân Chúa. Khi được ‘vào nhà”, suy nghĩ và cảm xúc của con trào lên tâm tình của người con, một người con được “vào nhà Cha” cũng là “nhà của mình” để sống với Cha và với anh chị em trong một tương quan thân thiết, hiệp thông, gần gũi.

Những ngày này, con được lắng nghe, nhìn và cảm biết, chia sẻ và gần gũi, nhất là thấy được sự đổi mới nơi chính bản thân, nơi các đại biểu tham gia. Những thao thức, ước mong của mọi người đan quyện lại, thành những quyết tâm, những hướng dẫn cụ thể. Tâm tình cùng sống và xây dựng ngôi nhà chung Giáo Hội thấm đẫm và thôi thúc con canh tân đổi mới, để hiệp thông và chu toàn sứ vụ loan báo Tin Mừng trong lòng Giáo hội, trong mối tương quan mật thiết với Chúa, với hàng giáo phẩm và Anh chị em.

Tâm tình tạ ơn của bài ca ‘Te Deum” cứ mãi thầm vang lên trong từng việc làm đơn sơ, bình thường hằng ngày của con từ giờ kinh nguyện, chầu Thánh Thể, chia sẻ với bệnh nhân, với các cháu sinh viên, tới các việc làm bổn phận trong cộng đoàn, trong tu hội.

Tạ ơn Chúa. Con nguyện xin Ba Ngôi Thiên Chúa chúc lành cho Công Nghị và kết quả của Công Nghị, cùng những hoa trái lành thánh phát sinh từ Công nghị: đó là Đổi Mới bản thân, cộng đoàn, và Giáo hội, để hiệp thông và chu toàn sứ vụ, trong sự hướng dẫn và tác động của Chúa Thánh Thần.

Phêrô Maria Lê Văn Hoàng
IJ (Tu Hội Chúa Giêsu)
23.11.2011

 

Top