Lễ giỗ 100 ngày Đức cố Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc

Lễ giỗ 100 ngày Đức cố Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc

WGPSG -- “Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không thối đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình, nhưng nếu nó thối đi, thì nó sinh nhiều bông hạt” (Ga 12,24). Câu Tin Mừng này chính là chủ đề bài giảng của Đức Giám mục (ĐGM) Luy Nguyễn Anh Tuấn trong Thánh lễ giỗ 100 ngày Đức cố Tổng Giám mục (TGM) Phaolô Bùi Văn Đọc - được cử hành vào lúc 6g ngày 15.06.2018 trong nhà nguyện cổ tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn, nơi có phần mộ của Đức cố TGM.

Thánh lễ do Đức Giám Quản TGP Sài Gòn Giuse Đỗ Mạnh Hùng chủ tế. Đồng tế với ngài có ĐGM Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, ĐGM Tôma Vũ Đình Hiệu, ĐGM Giuse Nguyễn Văn Yến, ĐGM Luy Nguyễn Anh Tuấn, Cha Tổng Đại diện Inhaxio Hồ Văn Xuân và khoảng 90 linh mục. Tham dự Thánh lễ có đại diện tu sĩ, chủng sinh và giáo dân trong TGP Sài Gòn cùng gia đình linh tông, huyết tộc của Đức cố TGM Phaolô.

Khởi sự Thánh lễ, sau khi các ĐGM niệm hương trước di ảnh Đức cố TGM Phaolô, ĐGQ Giuse đã nêu lên mục đích và ý nghĩa của Thánh lễ.

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, khởi đi từ hình ảnh hạt lúa mì đầu tiên đã tự hủy để sinh ra Hội Thánh- là chính Ngôi Lời Thiên Chúa, ĐGM Luy Nguyễn Anh Tuấn đã dẫn dắt cộng đoàn đến với hành trình tự hủy của Đức cố TGM Phaolô. Đức cha đã tóm tắt những bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời Đức cố TGM Phaolô để làm nổi bật tinh thần từ bỏ ý riêng và “Xin Vâng” ý Chúa của Đức Tổng. Và khi đúc kết: Yêu là chết đi cho bản thân cùng với ý riêng mình hầu có thể sống cho Thiên Chúa và tha nhân, ĐGM đã mời gọi cộng đoàn noi theo cách sống tự hiến này.

Cuối Thánh lễ, ĐGQ Giuse Đỗ Mạnh Hùng đã đại diện gia đình TGP Sài Gòn cám ơn mọi người. Ngài cũng cám ơn dân Chúa trong TGP Sài Gòn đã cộng tác với ngài và ĐGM Luy để tiếp tục thực hiện những chương trình mà Đức cố TGM Phaolô đã đề ra. Ngài nói về bộ sách “Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa hằng ngày” như là một trong những phương thế giúp dân Chúa TGP thực hiện đường hường mục vụ của Đức cố TGM.

Thánh lễ kết thúc vào lúc 7g. Mọi người ra về với hình ảnh thân thương của một vị Cha chung luôn xin vâng ý Chúa để chấp nhận “chết đi như hạt lúa mì”.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top