Hạt Gia Định: Linh mục Tĩnh tâm tháng 6 - 2024

Hạt Gia Định: Linh mục Tĩnh tâm tháng 6 - 2024

Hạt Gia Định: Linh mục Tĩnh tâm tháng 6 - 2024

TGPSG -- Các linh mục trong Hạt Gia Định đã có buổi tĩnh tâm vào lúc 08 giờ 30 sáng thứ Ba 04-06-2024 tại nhà thờ Chính Lộ - Hạt Gia Định. Hiện diện trong buổi tĩnh tâm có Linh mục (Lm) Hạt trưởng Giuse Mai Thanh Tùng, Lm Hạt phó Giuse Phạm Quốc Tuấn, cùng các linh mục chánh và phó của các giáo xứ trong hạt.

Sau khi các linh mục lần xong chuỗi 50 kinh Mân Côi và xưng tội, giờ Chầu Thánh Thể bắt đầu. Lm Giuse Đinh Quang Lâm, chánh xứ Chính Lộ đặt Mình Thánh Chúa.

Bài suy niệm trong giờ Chầu dựa trên đoạn diễn văn của Đức Thánh Cha (ĐTC) Phanxicô tại Hội nghị “Hướng tới một nền Thần học nền tảng về chức linh mục”. Trong diễn văn, ĐTC dựa trên những điều Chúa tỏ cho ngài biết trong hơn 50 năm linh mục để đúc kết bốn khía cạnh ‘Gần gũi’ của linh mục: với Chúa, với Giám mục, giữa các linh mục và với dân chúng.

  1. Gần gũi với Chúa: Khi vun trồng mối tương giao ‘khắng khít’ này, linh mục có thể kín múc tất cả sức mạnh cần thiết cho sứ vụ. Nếu không, sứ vụ của linh mục sẽ trở nên cằn cỗi.
  2. Gần gũi với Giám mục: Sự vâng lời không phải là một thuộc tính kỷ luật mà là mối dây liên kết linh mục trong sự hiệp thông, lắng nghe thánh ý Thiên Chúa, tương giao với người khác. Trong giao tiếp, lắng nghe chính là mở rộng tâm hồn để tạo sự gần gũi. Lắng nghe giúp linh mục tìm ra những cử chỉ và lời nói thích hợp.
  3. Gần gũi giữa các linh mục: Đặc tính của tình huynh đệ là tình yêu thương. Đối với một số linh mục cao niên, đã diễn ra một cảm giác đơn độc. Để cảm thấy là một phần của cộng đoàn, linh mục không tự thổi phồng bản thân. Đức ái huynh đệ không tìm tư lợi, không nóng giận, oán hận. Tình yêu thương huynh đệ không chỉ giới hạn trong một nhóm nhỏ, nhưng là một hình thức đức ái mục vụ, giúp linh mục sống đức ái cụ thể trong sứ vụ.
  4. Gần gũi với dân chúng: Linh mục phải sống trong mối tương giao chặt chẽ với cuộc sống thực của con người, sống cùng với họ. Ngày nay, dân chúng cần những mục tử chứ không phải là giáo sĩ công chức, những mục tử biết nhân ái và chăm sóc.

Để đúc kết, linh mục cần có tấm lòng nhân từ và sự dịu dàng, gần gũi với Chúa, với giám mục, với anh em linh mục, và với những người được giao phó cho mình.

Dứt bài suy niệm, các linh mục cùng đọc Kinh Trưa, hát các bài Chầu Thánh Thể và lãnh phép lành Mình Thánh Chúa lúc 10 giờ.

Sau đó, các linh mục họp về việc mục vụ của các giáo xứ trong giáo hạt.

Chương trình tĩnh tâm linh mục trong hạt Gia Định kết thúc lúc 11g00.

Bài & Ảnh: Tóc Ngắn (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top