Giáo xứ Đồng Tiến: Hướng đến một “Hội Thánh hiệp hành”

Giáo xứ Đồng Tiến: Hướng đến một “Hội Thánh hiệp hành”

Giáo xứ Đồng Tiến: Hướng đến một “Hội Thánh hiệp hành”

TGPSG -- “Làm sao để cho mọi thành phần trong giáo xứ đều tham gia, làm nên sức sống của giáo xứ…”

Trên đây là lời của cha chánh xứ Đồng Tiến trong buổi họp mặt với đại diện các cộng đoàn trong giáo xứ, bắt đầu từ lúc 9g ngày 12/12/202 tại Hội trường sinh hoạt của giáo xứ.

Buổi họp nhằm trao đổi về Thượng Hội đồng Giám mục (THĐGM) từ tháng 10/2021 đến 2023: “Hướng tới một Hội Thánh hiệp hành - Hiệp thông, Tham gia, Sứ vụ”.

Thành phần tham dự:

- Lm Chánh xứ: Gioan Lê Quang Việt

- Lm Phó xứ: Antôn Nguyễn Quang Chẩn

- Các nữ tu dòng Mến Thánh Giá Khiết Tâm

- Các nữ tu dòng Mến Thánh Giá Chợ Quán

- Hội đồng Mục vụ (HĐMV) giáo xứ Đồng Tiến và Trưởng 4 Giáo khu

- Đại diện các nhóm Đồng Tâm, Trật tự, Bảo vệ

- Đại diện các đoàn thể Legio, Bà mẹ Công Giáo, Ca đoàn, Caritas Đồng Tiến, Giới trẻ, Lễ sinh

- Đại diện các Huynh trưởng xứ đoàn Phaolô II.

Sau khi cầu nguyện đầu giờ và giới thiệu các thành phần tham dự, Lm Chánh xứ Gioan đã nêu lên lý do của buổi gặp gỡ, giải thích từ Hiệp Hành, rồi nhấn mạnh:

“THĐGM diễn ra ở Roma là giai đoạn cuối cùng, sau khi đúc kết những gì diễn ra ở các địa phương. Nếu ở địa phương không làm tốt thì THĐGM không thành công. Chính vì vậy các giáo xứ, các đoàn thể, các hội đoàn, các nhóm mang tính cách là cộng đoàn Kitô giáo thì cần phải làm những buổi thể hiện sự hưởng ứng này…

“Mỗi người chúng ta ngồi đây đều có lãnh nhận một sứ vụ nào đó, nhưng tinh thần tham gia và hiệp thông thì nhiều khi là yếu. Thí dụ như nhóm này chỉ biết nhóm này thôi, tôi hát ở ca đoàn này thì chỉ biết ca đoàn mình thôi, ít biết ca đoàn khác…

“Khi vận hành chương trình giáo lý online trong giai đoạn này, các anh chị huynh trưởng làm sao để cho ban điều hành giáo khu tham gia thúc đẩy các gia đình có con em học giáo lý để có sự liên kết giữa người trẻ với người lớn, mà điều này chúng ta chưa có…

“Việc của một giáo xứ không phải chỉ là của cha sở, cha phó, của của hôi đồng giáo xứ mà là một tổ chức làm sao để cho các thành phần tham gia nhận được sự cộng tác của mình để làm nên sức sống của giáo xứ, đó mới là điều quan trọng…”

Sau bài chia sẻ, Lm chánh xứ mời gọi mọi người chia nhóm thảo luận và bàn bạc các công việc của giáo xứ trong thời gian sắp tới như tổ chức lễ Mừng Chúa Giáng Sinh, chương trình Tết Nhâm Dần và một số việc liên quan của xứ ….

Cuối giờ là báo cáo và đề nghị của các nhóm sau khi đã thảo luận. Có những vấn đề được thống nhất ngay bằng cách biểu quyết và cũng có những vấn đề cần bàn bạc thêm khi họp HĐMV giáo xứ sắp tới.

Buổi họp kết thúc lúc 11g30 cùng ngày. Mọi người ra về trong niềm hy vọng gắn bó, cộng tác và hiệp thông với nhau để giáo xứ ngày càng phát triển hơn.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top