Giáo xứ Bảo Lộc, GP. Đà Lạt: Đại hội Dân Chúa cấp giáo xứ

Giáo xứ Bảo Lộc, GP. Đà Lạt: Đại hội Dân Chúa cấp giáo xứ

Ngày 06.12.2010, Cha Quản xứ Giáo xứ Bảo Lộc Giuse Nguyễn Hữu Duyên đã tổ chức Đại hội Dân Chúa Giáo Xứ Bảo Lộc với nội dung: Nhìn Lại Sinh Hoạt Của Giáo Xứ và Định Hướng Cho Sinh Hoạt Tương Lai. Thành phần tham dự có 114 người gồm: Cha Quản xứ, Cha Phó Micae Nguyễn Quốc Tĩnh, Cha Phó Giuse Đỗ Đức Tài, Thầy Gioan Baotixita Đỗ Hùng Tiến, đại diện Cộng đoàn Mến Thánh Giá Thủ Thiêm, Mến Thánh Giá Đà Lạt, Các Quý Chức, Ban Phần Việc Giáo Xứ và Giáo họ, Ban chấp hành các đoàn thể: Hiền Mẫu, Gia Trưởng, Giới Trẻ, Legio Mariae, Phan Sinh Tại Thế, MTG Tại Thế, Hội Mân Côi, Lòng Chúa Thương Xót, Nhóm Cải Sanh; UB Bác Ái Xã Hội, Các Ca Trưởng các ca đoàn, Ban Phụng Vụ Lời Chúa, Giáo Lý Viên và Huynh Trưởng TNTT, Ban trật tự - giữ xe.

Đúng 8h00 sáng, Cha Quản xứ đã khai mạc đại hội với các gợi ý:

1. Sứ Điệp Đại hội Dân Chúa Việt Nam 2010: “Củng cố, canh tân, đào sâu mối hiệp thông của mỗi người tín hữu cũng như của mỗi gia đình, mỗi cộng đoàn với Thiên Chúa qua đời sống cầu nguyện, lắng nghe Lời Chúa và cử hành Thánh Thể. Cử hành Thánh Thể phải thực sự trở thành tâm điểm trong đời sống Hội Thánh tại Việt Nam.” Giáo xứ có ưu khuyết điểm gì về 2 vấn đề này?

2. Sứ Điệp ĐHDCVN 2010: “Hội Thánh tại Việt Nam phải nhập thể vào văn hóa và lịch sử của dân tộc mình” “đem những giá trị nhân văn thấm vào đời sống xã hội như tôn trọng sự sống và phẩm giá con người, sự bình đẳng, tình bác ái, tinh thần phục vụ, hi sinh” “như Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI nhắn nhủ tất cả chúng ta, giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân: “Bằng đời sống xây nền trên đức ái, sự liêm chính, việc quý trọng công ích, anh chị em phải chứng tỏ rằng người công giáo tốt cũng là người công dân tốt”.

Đây là sứ mạng đặc biệt riêng của giáo dân. Và đặc biệt là của các hội đoàn. Chúng ta thấy các hội đoàn trong giáo xứ có ưu khuyết điểm gì?

3. Sứ Điệp ĐHDCVN 2010: “Hội Thánh như một gia đình, trong đó mọi người hiệp thông với nhau như anh chị em một nhà, bình đẳng với nhau trên nền tảng ơn gọi làm người và làm con Chúa, chia sẻ cùng một sứ mạng và trách nhiệm dù được thể hiện trong những bậc sống và nhiệm vụ khác nhau”.

Nói đến tính cách là Hội Thánh Tham Gia, có nghĩa là mỗi người thấy mình ĐỒNG TRÁCH NHIỆM. Chúng ta thấy có sự đồng trách nhiệm tham gia trong giáo xứ hay không?

4. Sứ Điệp ĐHDCVN 2010 nhấn mạnh: “Các gia đình Công giáo được mời gọi giữ vững và củng cố ơn gọi hôn nhân Kitô Giáo, xây dựng gia đình như Hội Thánh tại gia, cái nôi của sự sống, mái ấm của tình thương và ngôi trường đầu tiên đào tạo con người toàn diện”.

Đây là sứ vụ đặc biệt của các Ban phần việc giáo họ và đoàn thể, chúng ta đã làm gì để củng cố và xây dựng các gia đình thuộc sự phục vụ của mình?

5. Sứ Điệp ĐHDCVN 2010 nói đến sứ vụ: “Hội Thánh phải là chất xúc tác của nền văn hóa sự sống và văn minh tình thương trên đất nước Việt Nam. Trong hai thập niên vừa qua, cùng với sự phát triển kinh tế, có nhiều điều đáng lo ngại cho tiền đồ của dân tộc: Nạn phá thai, ly dị, ma túy, mãi dâm, sự gia tăng cách biệt giàu nghèo, tình trạng bất công, bóc lột, tham nhũng, tàn phá môi sinh … tất cả đang có chiều hướng gia tăng và là dấu hiệu cụ thể của “Nền văn hóa sự chết””. “Người Công giáo Việt Nam có sứ mạng kiến tạo nền văn hóa sự sống và văn minh tình thương trên đất nước này, đồng thời sẵn sàng đối thoại chân thành và cộng tác lành mạnh với mọi người thiện chí, không phân biệt tôn giáo hay chính kiến, nhằm phục vụ sự phát triển toàn diện của mọi người trong xã hội” “Trong tinh thần đó, chúng tôi đề nghị Chính quyền Việt Nam mở rộng cánh cửa cho các tôn giáo tham gia vào việc giáo dục học đường và y tế cộng đồng, vì ích lợi của người dân và của của dân tộc”.

Ở đây phải nói đến vai trò của các thầy cô giáo là giáo dân, và các phụ huynh học sinh chúng ta đã làm gì để có được nền giáo dục đạo đức trong các học đường?

Với những gợi ý trên, các ban ngành đoàn thể trong Giáo xứ đã lần lượt báo cáo sinh hoạt và phát biểu ý kiến đóng góp của mình cho việc xây dựng Giáo xứ trong tương lai. Không khí cởi mở và thẳng thắn với những ý kiến đóng góp chân tình chắc chắn sẽ đem lại bầu khí mới cho Giáo xứ Bảo Lộc.

11h30: Cha Quản xứ đúc kết và mời mọi người cùng dùng bữa cơm gia đình Giáo xứ.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top