Đức Thánh Cha khuyến khích giới trẻ hiến máu nhân đạo

Đức Thánh Cha khuyến khích giới trẻ hiến máu nhân đạo

Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI khuyến khích người trẻ trên toàn thế giới hiến máu nhân đạo.

Ngài nói những người hiến máu nhân đạo “lặng lẽ góp phần cứu giúp các anh chị em cần được giúp đỡ”.

Ngài đưa ra lời kêu gọi này hôm Chúa nhật sau khi đọc kinh “Lạy Nữ Vương Thiên Đàng” với hàng ngàn khách hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô.

Đức Bênêđictô, trước khi trở thành giáo hoàng đã từng hiến tạng, lưu ý Ngày Thế giới tôn vinh những người hiến máu,14-6, đã đến và cám ơn những người đã tham gia.

“Tôi thân ái chào tất cả những người hiến máu và mời gọi giới trẻ noi gương họ” – ngài nói.

Ngày Thế giới tôn vinh những người hiến máu do Tổ chức Y tế thế giới thành lập và được kỷ niệm lần đầu vào năm 2004. Năm nay, các nước trên toàn cầu tổ chức nhiều sự kiện nâng cao nhận thức về nhu cầu máu và các sản phẩm máu an toàn, đồng thời cám ơn những người tình nguyện hiến máu nhân đạo.

Mục đích của ngày thường niên này là thúc đẩy cuộc vận động tình nguyện hiến máu nhân đạo trên toàn thế giới. Bằng cách chọn một ngày đặc biệt để tôn vinh những người hiến máu, mọi người hy vọng sẽ có một thế hệ tình nguyện hiến máu an toàn mới noi gương họ hiến máu thường xuyên, nhờ đó cung cấp đủ nguồn máu an toàn nhất để dùng bất kỳ ở đâu và khi nào cần cứu người. Chủ đề năm nay “thêm máu, thêm sự sống” làm tăng thêm nhu cầu cấp bách cần có nhiều người trở thành người cứu sống bằng cách tình nguyện hiến máu.

Hơn 92 triệu người hiến máu thường xuyên mỗi năm.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top