Đức Thánh Cha kêu gọi đừng lẫn lộn vai trò linh mục và giáo dân

Đức Thánh Cha kêu gọi đừng lẫn lộn vai trò linh mục và giáo dân

CASTEL GANDOLFO. Trong buổi tiếp kiến 22 GM Brazil sáng 17-9-2009, ĐTC Biển Đức 16 kêu gọi trành hiện tượng ”tục hóa linh mục và giáo sĩ hóa giáo dân”.

22 GM thuộc 3 giáo tỉnh Olinda và Recife, Paraíba, Maceió ở miền Đông Bắc 2 và là đoàn thứ 2 trong số 13 đoàn GM Brazil về Roma viếng mộ hai thánh Tông Đồ và thăm Tòa Thánh.

Trong bài huấn dụ, ĐTC nhắc đến sự khác biệt giữa chức linh mục chung của tất cả các Kitô hữu đã chịu phép rửa và chức linh mục thừa tác của những người có thánh chức, và khẳng định rằng: ”Chính trong sự khác biệt thiết yếu giữa chính linh mục thừa tác và chức linh mục chung mà ta hiểu rõ căn tính riêng biệt của các tín hữu được truyền chức và giáo dân. Vì thế, cần phải tránh sự giáo dân hóa linh mục và giáo sĩ hóa giáo dân. Vì thế, trong viễn tượng ấy, các tín hữu giáo dân phải dấn thân trong những thực tại dành riêng cho họ, lãnh vực chính trị, theo nhân sinh quan Kitô giáo và giáo huấn xã hội của Hội Thánh Công Giáo. Trái lại, các linh mục phải tránh trực tiếp dấn thân trong chính trị, để cổ võ cổ võ sự hiệp nhất và hiệp thông của mọi tín hữu và luôn luôn là điểm tham chiếu cho mọi người. Điều quan trọng là phải làm gia tăng ý thức ấy nơi các linh mục, tu sĩ và giáo dân, khích lệ và cảnh giác để mỗi người cảm thấy được thức đẩy để hành động theo bậc của mình”.

Cũng trong bài huấn dụ, ĐTC nhắc đến tình trạng thiếu linh mục tại Brazil và nhận định rằng ”Việc đào sâu một cách hòa hợp, đúng đắn và rõ ràng giữa chức linh mục chung và chức linh mục thừa tác hiện nay là một trong những điểm tế nhị nhất trong cuộc sống của Giáo Hội. Tình trạng thiếu linh mục khiến cho các cộng đoàn có thể có thái độ cam chịu tình trạng thiếu thốn ấy, và đôi khi họ lấy làm an ủi mà nghĩ rằng tình trạng ấy làm nổi bật hơn vai trò của giáo dân. Nhưng không phải sự thiếu linh mục khiến cho giáo dân phải tham gia tích cực và đông đảo hơn. Trong thực tế hễ giáo dân càng ý thức về trách nhiệm của mình trong Giáo Hội thì họ càng ý thức căn tính đặc thù và vai trò không thể thay thế được của linh mục như một mục tử của cộng đoàn, như một chứng nhân về đức tin chân chính và là người ban phát các mầu nhiệm cứu độ nhân danh Chúa Kitô là Đầu”.

Sau cùng khích lệ các GM Brazil tập trung nỗ lực để các giáo phận thuộc quyền có thêm nhiều ơn gọi mới, đồng thời giúp các LM sống phù hợp với ơn thánh của bí tích truyền chức đã lãnh nhận, cũng như làm sao để mỗi cộng đoàn có một linh mục coi sóc. (SD 17-9-2009)

Lm G. Trần Đức Anh, OP

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top