Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn tuyên thệ tại Công nghị Hồng y

Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn tuyên thệ tại Công nghị Hồng y

WHĐ (09.03.2013) – Phiên họp thứ sáu Công nghị Hồng y đã diễn ra vào chiều 07-03, với sự tham dự của 151 hồng y. Các hồng y đã nghe 16 bài phát biểu của các vị đồng sự.

Tại phiên họp này, Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, Tổng giám mục Tổng giáo phận TP.HCM, đã tuyên thệ về việc giữ bí mật như đã được quy định.

Như vậy, với sự hiện diện của Đức Hồng y G.B. Phạm Minh Mẫn tại Công nghị Hồng y, Hội đồng Hồng y bầu giáo hoàng đã đủ 115 vị sẵn sàng tham dự Mật tuyển viện.

Hội đồng Hồng y bầu giáo hoàng gồm 117 vị có quyền bầu cử, 2 Hồng y tuyên bố không tham dự: Juilius Riyadi Darmaatmadja, nguyên Tổng giám mục Jakarta (Indonesia) và Edward Frederick O’Brien, nguyên Tổng giám mục Tổng giáo phận Thánh Anrê và Edinburgh (Scotland).

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top