Kỷ niệm 54 năm linh mục của ĐHY GB. Phạm Minh Mẫn

Kỷ niệm 54 năm linh mục của ĐHY GB. Phạm Minh Mẫn

Kỷ niệm 54 năm linh mục của ĐHY GB. Phạm Minh Mẫn

Nhân 54 năm thi hành chức vụ linh mục, tôi nhìn lại cuộc đời của mình để tạ ơn Chúa ban ơn cho tôi góp phần xây dựng Giáo hội và mở mang Nước Chúa như thế nào.

Hãy nhìn Đức Mẹ đã sinh dưỡng và giáo dục Con Chúa làm người và bước theo con đường Ngôi Hai Thiên Chúa là Đức Giêsu làm người, chúng ta nhận thức được Đức Mẹ mở ra con đường cho sự nghiệp trồng người như thế nào để mỗi tín hữu trở nên con Thiên Chúa và anh em của nhau, đồng thời cũng để mở mang Giáo hội và Nước Chúa trên đất nước chúng ta.

Theo con đường Đức Mẹ đã mở ra, từng bước chúng ta có khả năng chu toàn sự nghiệp trồng người cùng mở mang Nước Chúa trên đất nước Việt Nam. Quá trình tôi chu toàn sự nghiệp trồng người kéo dài 54 năm và, ngoài ra 3 năm đi học về Quản trị Giáo dục, chia ra làm 2 giai đoạn như sau:

1. Giai đoạn một là làm Giám đốc trong Ban Quản trị ĐCV trong 25 năm (1968-1993), lo việc đào tạo linh mục cho 3 Giáo phận: Cần Thơ, Long Xuyên, Vĩnh Long.

2. Giai đoạn hai là làm Giám mục: (a) Giám mục phó Mỹ Tho 5 năm (1993-1998), (b) Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Tp. Hồ Chí Minh 16 năm (1998-2014). Trong hai giai đoạn nêu trên, việc chính vẫn là nỗ lực chu toàn sự nghiệp trồng người để mở mang Nước Chúa trên đất nước Việt Nam.

Đào tạo linh mục hay tu sĩ, giáo dân, cũng đều phải nỗ lực chu toàn sự nghiệp trồng người theo con đường Đức Mẹ cùng Chúa Giêsu đã mở ra, để giúp mọi người tín hữu chu toàn nhiệm vụ phát triển con người toàn diện với cái đầu, con tim, toàn thân cùng tứ chi:

  • Phát triển cái đầu với khả năng xác định Thiên Chúa là Cha, đồng loại là anh em;
  • Phát triển con tim với khả năng mến Chúa yêu người;
  • Phát triển toàn thân với kỹ năng tương thân tương trợ lẫn nhau.

Nhậm chức Tổng Giám mục TGP Tp. HCM ngày 02.04.1998 đến năm 2014 là 80 tuổi, Vatican cho nghỉ hưu.

16 năm tại chức Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Tp. Hồ Chí Minh (1998-2014), chủ yếu là quy tụ linh mục, tu sĩ, giáo dân thành đoàn thể, thành tổ chức mục vụ và giúp họ hoàn thành sự nghiệp trồng người cách toàn vẹn. Để được thế cần quy tụ linh mục, tu sĩ, giáo dân thành nhiều tổ chức, nhiều ban mục vụ:

- 5 ban mục vụ đối nhân (Thiếu nhi, Giới trẻ, Gia đình, Di dân, Chăm sóc bệnh nhân)
- 6 ban mục vụ đối việc (Phụng tự, Thánh nhạc, Giáo lý, Ơn gọi, Loan báo TM, Bác ái Xã hội)
- 6 đoàn thể Tông đồ GD (Hội các BM.CG, GĐ Phạt Tạ, Legio, HH.Thánh Mẫu, Con Đức Mẹ, Thanh Sinh Công)
- 4 giới Công giáo (Giáo chức CG, Y Bác sĩ CG, Nghệ sĩ CG, Doanh nhân CG)
- 4 Hiệp Hội Tông Đồ GD (Gia đình Chúa, GĐ cùng theo Chúa, Khôi Bình, Thăng tiến Hôn nhân cùng Gia đình)

Ngoài ra, còn có Hội Đồng Mục Vụ Giáo phận, quy tụ thành viên Ban Tư Vấn Tổng Giáo phận, Hội đồng Linh mục, Trưởng các Ban Mục Vụ, Trưởng các Tổ chức Tông đồ Giáo dân, Trưởng các Giới cùng các Hiệp Hội. Quy tụ để cùng nhau góp ý giúp nhau cùng tiến bước trên một hướng đi chung của sự nghiệp trồng người theo mẫu gương Đức Mẹ giáo dục Con Thiên Chúa làm người

Hồng Y GB. Phạm Minh Mẫn
05.03.1934: Sanh ra tại vùng đất mũi Cà Mau.
25.05.1965: Thụ phong Linh mục tại Nhà thờ Chánh tòa Cần Thơ, năm 31 tuổi.
1968: Đi học Đại học Loyola of Los Angeles, năm 34 tuổi.
1971: Tốt nghiệp Cao học về Quản Trị Giáo dục, năm 37 tuổi.
11.08.1993: Thụ phong Giám mục tại Cần Thơ, năm 59 tuổi.
12.08.1993: Nhận nhiệm sở Giám mục phó Mỹ Tho.
10.03.1998: Nhận nhiệm sở Tổng Giám mục TGP Tp. Hồ Chí Minh, năm 64 tuổi.
20.10.2003: Nhận mũ Hồng Y từ tay ĐGH Gioan Phaolô II tại Roma, năm 69 tuổi.
05.03.2014: Đủ 80 tuổi, Vatican cho nghỉ hưu.
25.05.2019: Kỷ niệm 54 năm Linh Mục.

Top