Đoàn hành hương Việt Nam dâng lễ tại Myanmar

Đoàn hành hương Việt Nam dâng lễ tại Myanmar

WGPSG -- Đoàn hành hương của các tín hữu Việt Nam đến Myanmar đã cùng dâng Thánh lễ với di dân Việt Nam tại Myanmar vào chiều ngày 28/11/2017.

Chủ tế Thánh lễ là ĐGM Emmanual Nguyễn Hồng Sơn. Vị giảng lễ là ĐGM Phêrô Nguyễn Văn Khảm

Web Tổng Giáo phận Sài Gòn đã dùng facebook để thực hiện video online Thánh lễ cộng đồng người Việt tại Myanmar chiều ngày 28/11/2017.

Xin click vào đây để xem video.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top