ĐHY GB. Phạm Minh Mẫn: Bài giảng Lễ Dầu 2011

ĐHY GB. Phạm Minh Mẫn: Bài giảng Lễ Dầu 2011

21.4.2011, Thứ Năm Tuần Thánh, Lễ Dầu, Nhà thờ Chánh toà Sài Gòn

Is 61, 1-9; Lc 4,16-21 

Anh em linh mục rất thân mến,

Định nghĩa về linh mục. Theo Is 61,6, thời Cựu Ước, "Anh em là tư tế của Đức Chúa, và là người phụng sự Thiên Chúa chúng ta". Theo Lc 4,16-21, thời Tân Ước, linh mục còn là người được Chúa Thánh Thần soi dẫn bước theo Chúa Kitô và tham gia vào sứ vụ yêu thương cứu độ mà Thiên Chúa Cha trao cho Ngài. Bước theo Chúa Kitô trên con đường Ngài đã đi qua, là con đường hội nhập và dấn thân phục vụ, hiến thân và đổi mới, vì sự sống của gia đình nhân loại. Thi hành sứ vụ của Thiên Chúa có nghĩa là nhân danh Thiên Chúa mang Lời Chúa đến cho nhân loại, loan truyền Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô và yêu thương cùng phục vụ cho sự sống của mọi người. Từ đó, có thể định nghĩa linh mục là người đảm nhận ba chức năng: tư tế, ngôn sứ và mục tử.

Tư tế là người phụng sự Thiên Chúa. Chức năng nầy đòi hỏi linh mục cộng tác vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa Cha, bước đi trong đường lối yêu thương cứu độ của Con Chúa làm người, cùng trung thành theo sự soi dẫn của Chúa Thánh Thần.

Ngôn sứ là người mang Lời Chúa đến cho nhân loại. Chức năng nầy đòi hỏi linh mục đón nhận và loan truyền Lời Chúa đã nhập thể và đi vào đời sống nhân loại: (1) Lời được ghi lại trong Sách Thánh, (2) Lời hiện diện trong bí tích Thánh Thể, (3) Lời Chúa nói qua những biến cố lịch sử cùng thời điềm trong đời sống giáo hội và xã hội, (4) và Lời như hạt giống Chúa đã gieo vào mảnh đất đạo lý và văn hoá của các dân tộc.

Mục tử là người chăm sóc cho sự sống con người. Chức năng nầy đòi hỏi linh mục hôm nay phải canh tân đời sống và đổi mới cách thi hành mục vụ, nhằm mở đường cho mọi người cởi bỏ con người cũ với lòng tham sân si, và mặc lấy con người mới bước đi trong ánh sáng chân lý và tình yêu thương của Chúa Kitô Phục Sinh. Hoàn cảnh xã hội hôm nay cho thấy ngày càng xuất hiện nhiều dấu hiệu của văn hoá sự chết. Do đó, con đường đổi mới đòi hỏi linh mục phải thoát ra khỏi thói quen sơ chai và khung nếp hẹp hòi, hoà nhập cùng với mọi người thành tâm thiện chí vun đắp nếp sống văn hoá sự sống và văn minh tình thương mà Chúa Phục Sinh đã mở ra cho gia đình nhân loại trong thế giới hôm nay.

Một thí dụ điển hình về hội nhập văn hoá để loan Tin Mừng. Dịp lễ Giáng Sinh và Năm Mới, người người chúc nhau "bình an, thịnh vượng". Dịp nầy, ta hãy cầu và chúc cho mọi người, mọi thành phần xã hội, biết mở rộng lòng nhân, ý thức sống tình huynh đệ liên đới và tương thân tương trợ, cả khi bất hoà và tranh chấp, như là điều kiện để hưởng nhận sự bình an và sự sống dồi dào, mà Con Chúa làm người mong muốn trao tặng cho mọi gia đình, mọi cộng đồng xã hội, mọi dân tộc.

Anh chị em thành viên gia đình giáo phận rất thân mến,

Lời kêu gọi của Đại Hội Dân Chúa. Đại Hội Dân Chúa Việt Nam năm 2010 kêu gọi mọi thành phần Dân Chúa, mọi thành viên trong giáo phận, hãy canh tân đổi mới đời sống đạo, mở rộng sự hiệp thông, hoà nhập vào đời sống văn hoá xã hội, để trở nên men muối và ánh sáng Tin Mừng, để làm chứng cho Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô là Tin Mừng Sự Sống và Tình Thương. Đức Thánh Cha Bênêđitô XVI xác định công cuộc đổi mới Giáo Hội bắt đầu từ việc canh tân đổi mới đời sống của mỗi người tín hữu.

Xin ơn Chúa Thánh Thần đổi mới gia đình giáo phận. Chúng ta hãy chuyên cần khẩn xin Chúa Thánh Thần ban ơn đổi mới, soi dẫn chúng ta bước theo Chúa Giêsu Phục Sinh đi vào cõi sống mới. Đồng thời giúp sức cho chúng ta đáp lại lời Đại Hội Dân Chúa kêu gọi xây mới ngôi nhà Giáo Hội, Giáo Hội tại gia là gia đình, Giáo Hội tại cộng đoàn là giáo xứ, dòng tu, Giáo Hội tại địa phương là giáo phận.

Xin Thiên Chúa ban lễ Hiện Xuống mới. Trong thánh lễ hôm nay, chúng ta hãy hiệp ý khẩn xin Ba Ngôi Thiên Chúa thương ban một Lễ Hiện Xuống mới cho Giáo Hội tại Việt Nam, vì sự sống toàn diện và sự phát triển vững bền của đất nước cùng thế giới hôm nay.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top