Các Giám mục Thúc đẩy sự Hợp tác với Tu sĩ

Các Giám mục Thúc đẩy sự Hợp tác với Tu sĩ

Cuộc nghiên cứu cho thấy nhu cầu thăng tiến ơn gọi thánh hiến

WGPSG-- BALTIMORE, Maryland, ngày 18 tháng 11 năm 2009 (Zenit.org).- Các Giám mục được cổ vũ để vun đắp những mối liên kết với các dòng tu trong giáo phận của các ngài để hợp tác trong việc thăng tiến mọi ơn gọi.

Sư huynh Paul Bendarczyk dòng Thánh Giá, Giám đốc điều hành Hội nghị Quốc gia về Ơn gọi Tu sĩ, hôm nay đã gởi yêu cầu khẩn thiết này tới Hội nghị các Giám mục Hiệp Chủng Quốc vào cuối phiên họp khoáng đại tại Baltimore.

Ngài khẳng định điều này sau khi trình bày một bản báo cáo về nghiên cứu ơn gọi tu sĩ này đã được Hội nghị của ngài ủy thác và được Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng việc Tông đồ thực hiện tại Đại học Georgetown.

Đức Hồng Y Sean O’Malley của giáo phận Boston, Chủ tịch Uỷ ban Giám mục về Giáo sĩ, Đời sống Thánh hiến và Ơn gọi , đã giải thích rằng nghiên cứu này được phác thảo để giúp đỡ các giám chức trong vai trò “những người mục tử chủ lực” có nghĩa vụ thăng tiến ơn gọi hướng tới đời sống thánh hiến.

Sư huynh Bendarczyk phát biểu rằng mãi cho nay, chưa bao giờ có một nghiên cứu sâu rộng về ơn gọi, gồm thống kê về con số những người mà hiện nay đang bước vào đời sống thánh hiến, và về những đặc điểm của các dòng tu đang thu hút và giữ lại những thành viên mới.

Ngài báo cáo, những kết quả nầy là “trung thực”, vì nhìn chung, mật độ các tu sĩ nam nữ đang “rút lại và già nua”.


Niềm Hy vọng

Tuy vậy, sư huynh đã bày tỏ niềm hy vọng rằng những con số đó sẽ sớm gia tăng và bản báo cáo này nhằm đưa ra một kế hoạch thăng tiến ơn gọi thích hợp.

Sư huynh cũng lưu ý, trong những năm gần đây “giới trẻ đang bắt đầu nhìn vào đời sống tu trì như một sự lựa chọn khả thi”.

Một điều quan tâm mà vị Giám đốc này trình bày với các Giám mục là gần đây nhiều người theo đuổi ơn gọi cho biết rằng khi quyết định [về ơn gọi], họ đã nhận được ít sự khích lệ nhất từ giáo xứ và các cha sở của họ.

Vì thế, ngài kêu gọi các Giám mục dành ưu tiên cho ơn gọi [tu sĩ] bằng những buổi nói chuyện trước công chúng về đời sống thánh hiến và không chỉ về chức linh mục.

Sư huynh đã khẩn khoản xin các Giám chức gặp gỡ các Bề trên Thượng cấp các dòng tu trong giáo phận mình để thảo luận về kết quả của nghiên cứu này. Ngài lưu ý rằng hội nghị về ơn gọi đã công bố trên Web site, cùng với bản báo cáo, và một danh mục các câu hỏi có thể giúp cho việc thảo luận này.

Sư huynh Bendarczyk đề nghị các Giám mục, thông qua các văn phòng ơn gọi trong giáo phận của các Ngài, cung cấp những chỉ dẫn cho những người khao khát theo đuổi những hình thức đời sống thánh hiến và chia sẻ trách nhiệm cho việc thăng tiến ơn gọi.

Ngài nói “Người trẻ cần một ai đó trong giới lãnh đạo có thể phát huy hết tài năng của họ” và ngài kêu gọi họ hiến dâng những quà tặng đó để phục vụ Chúa Kitô.


Sự căng thẳng

Sư huynh nói “Tất cả chúng ta đều nhận ra sự căng thẳng mà đôi khi đã chen vào giữa hàng giáo phẩm và giới tu sĩ tại đất nước này.”

Ngài thêm, tuy nhiên, đó là vấn đề của “sự hợp tác, chứ không phải sự cạnh tranh” và đưa việc nhận thức đúng đắn vai trò riêng biệt mà mỗi bên thực hiện trong việc xây dựng Thân Thể Chúa Kiô.

Sư huynh Bendarczyk thôi thúc “chúng ta hãy là người chỉ đường cho người trẻ. Tốt hơn hết, chúng ta hãy mời gọi một thế hệ mới những linh mục, nam nữ tu sĩ.”


Ngài kết luận: Chúng ta hãy để “tình yêu của chúng ta dành cho Chúa Giêsu Kitô và Giáo Hội” được liên kết lại, và “ước gì những nỗ lực hỗ tương của chúng ta được chúc phúc.”

Trong một phiên họp trước vào sáng thứ ba, các Giám mục đã xác định, mối quan tâm ưu tiên của họ là cổ vũ các ơn gọi. Các Ngài chấp thuận kế hoạch được đề xuất bởi nhóm đặc nhiệm cho ơn gọi để cổ vũ “việc nuôi dưỡng ơn gọi trong gia đình” qua những đề án cụ thể như việc tạo ra một web site tương tác mới.

Đức Hồng Y Theodore McCarrick, cựu Tổng Giám mục Washington, đã đứng lên trong phiên họp hôm nay để bày tỏ sự ủng hộ cho tất cả tu sĩ nam nữ đã cống hiến để xây dựng Giáo Hội ở Hiệp Chủng Quốc.

Ngài khẳng định: “Các nữ tu và sư huynh thân mến, chúng tôi ở cùng anh chị em. Chúng tôi cần anh chị em bền đỗ đến cùng, bởi vì không có anh chị em, Giáo Hội không thể vững mạnh.”

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top