Bước tới năm Ngân khánh giám mục của ĐHY GB. Phạm Minh Mẫn

Bước tới năm Ngân khánh giám mục của ĐHY GB. Phạm Minh Mẫn

WGPSG – “52 năm linh mục, 24 năm giám mục, 14 năm hồng y, tất cả là hồng ân Chúa ban - hồng ân bước theo Chúa trên con đường khiêm tốn, yêu thương và tận tình phục vụ”; Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn (ĐHY) đã chia sẻ như trên khi dâng lễ tạ ơn để chuẩn bị sốt sắng bước vào năm Ngân khánh Giám mục của mình. Ngài đã chủ tế Thánh lễ này vào lúc 10g thứ Sáu 11.08.2017 tại Trung tâm Mục vụ Sài Gòn, cùng với 12 giám mục (ĐGM) và gần 200 linh mục (Lm) đồng tế. Nhiều tu sĩ và giáo dân đã đến hiệp dâng thánh lễ.

Trong bài giảng lễ, ĐGM Phêrô Nguyễn Văn Khảm tạ ơn Chúa hôm nay đã quy tụ mọi người quanh Bàn Tiệc Thánh để nhìn về các kỷ niệm đời tu của ĐHY mà nhớ đến Đấng đã kêu gọi ĐHY. Đức cha Phêrô nhấn mạnh đến tầm nhìn đặc trưng của ĐHY là “tương giao hiệp thông”, đưa đến việc thúc đẩy toàn thể Dân Chúa tham gia vào hoạt động mục vụ của Giáo hội. Tầm nhìn này thúc đẩy ĐHY lập nhiều ban mục vụ, tái lập nhiều hội đoàn, xây dựng Trung tâm Mục vụ để đào tạo giáo dân. Tầm nhìn tuyệt đẹp ấy phát xuất từ khẩu hiệu "Như Thầy yêu thương" của ĐHY.

Cuối Thánh lễ, Đức TGM Phaolô Bùi Văn Đọc mời mọi người vỗ tay chúc mừng ĐHY đã có thời gian phục vụ lâu năm, đồng thời cầu xin Chúa cho ĐHY khỏe mạnh mãi để ở lại lâu dài với mọi người.

Kế tiếp, Lm Tổng Đại diện Inhaxiô Hồ Văn Xuân - thay mặt cộng đồng Dân Chúa Sài Gòn - dâng lên ĐHY tâm tình yêu mến vì ĐHY đã luôn sống trọn tình với Chúa, vẹn nghĩa với Giáo Hội và luôn đặt lợi ích Hội Thánh trên hết mọi sự.

Đáp từ, ĐHY cảm tạ mọi người đã cầu nguyện cho ngài, nhờ đó mà ngài được sống lâu. Ngài cũng hứa sẽ cầu nguyện thật nhiều cho từng người.

Thánh lễ kết thúc lúc 11g10 với bài hát "Cảm tạ Chúa" thật hân hoan và những tấm hình chụp chung thật vui tươi.

Xem video:
- Bước tới năm Ngân khánh giám mục của ĐHY GB. Phạm Minh Mẫn
Bài giảng lễ Tạ ơn: 24 năm Giám mục của ĐHY GB Phạm Minh Mẫn

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top