Bổ nhiệm Thư ký mới của Ủy ban Tòa thánh Ecclesia Dei

Bổ nhiệm Thư ký mới của Ủy ban Tòa thánh Ecclesia Dei

WHĐ (03.08.2013) – Văn phòng Báo chí Tòa thánh vừa loan tin Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm Đức Tổng giám mục Guido Pozzo làm Thư ký Ủy ban Tòa thánh Ecclesia Dei (Giáo hội của Thiên Chúa). Trước đó, khi chưa làm giám mục, ngài cũng đã từng giữ chức vụ này từ năm 2009 đến cuối năm 2012. Sau khi được tấn phong Tổng giám mục, ngài phụ trách Văn phòng Bác ái của Đức giáo hoàng cho đến nay.

Ủy ban Tòa thánh Ecclesia Dei được Đức giáo hoàng Gioan Phaolô II thành lập năm 1988, với mục đích giúp cho các thành viên của Huynh đoàn thánh Piô X được hiệp thông trọn vẹn với Giáo hội. Vị sáng lập Huynh đoàn này, Tổng giám mục Marcel Lefèbvre -đã qua đời năm 1991-, là người vẫn muốn liên kết với Đấng kế vị thánh Phêrô trong Giáo hội Công giáo.

Đức Thánh Cha cũng đã bổ nhiệm Đức ông Konrad Krajewski phụ trách Văn phòng Bác ái của Đức giáo hoàng. Đức ông Krajewski trước đây từng phục vụ ở Văn phòng Nghi lễ phụng vụ của Đức giáo hoàng. Văn Phòng Bác ái của Đức giáo hoàng chịu trách nhiệm giám sát các hoạt động bác ái đối với người nghèo thay mặt cho Đức giáo hoàng.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top