Bí mật của Thánh Piô X: “Kết hiệp với Đức Kitô”

Bí mật của Thánh Piô X: “Kết hiệp với Đức Kitô”

Giáo huấn của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI

WGPSG/ZENIT -- Rôma, thứ tư 18/08/2010 -- Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI nhắc lại sự dấn thân mục vụ của Đức Giáo Hoàng Piô X, để “đổi mới tất cả trong Đức Kitô”, nhờ vào việc “hiệp nhất bản thân mình với Đức Kitô”.

Thật vậy, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã dành bài giáo huấn của ngày thứ tư ở Castel Gandolfo để nói về hình ảnh của Thánh giáo hoàng Piô X “mà phụng vụ cử hành lễ tưởng niệm vào ngày thứ bảy sắp tới”.

Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI vén màn bí mật về hoạt động tông đồ phong phú nầy. Ngài giải thích “ thánh Piô X dạy cho tất cả chúng ta về nền tảng của việc tông đồ, trong những lãnh vực làm việc khác nhau của chúng ta, luôn cần phải có sự kết hợp mật thiết cá nhân với Đức Kitô, là điều chúng ta phải vun trồng và làm tăng trưởng từng ngày.”

Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI nhìn thấy nơi đó “ hạt nhân của tất cả giáo huấn của ngài, sự dấn thân mục vụ của ngài” được tóm tắt như sau: “Chỉ yêu mến Chúa thôi là chúng ta có khả năng dẫn dắt mọi người đến với Thiên Chúa và mở ra cho họ và cho thế giới tình yêu nhân hậu của Chúa.

Tóm tắt đời sống của vị tiền nhiệm, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng Đức Giuseppe Sarto sinh tại Riese (Trévise; nước Ý ) năm 1835, “trong một gia đình nông dân”, ngài được thụ phong linh mục năm 23 tuổi sau thời gian tu học tại đại chủng viện Padoue.

Đây là điểm chính yếu của con đường giáo sĩ của ngài: “Trước tiên ngài làm linh mục phụ tá tại Tombolo, sau đó làm chánh xứ tại Salzano, kế đó làm kinh sĩ nhà thờ chánh tòa Trévise với chức vụ chưởng ấn tòa giám mục và linh hướng cho đại chủng viện giáo phận”

Đức Thánh Cha nhấn mạnh “như vậy ngài đã có “một kinh nghiệm mục vụ phong phú dồi dào” biểu lộ một tình yêu sâu thẳm cho Đức Kitô và Giáo Hội, “khiêm tốn”, “đơn sơ” và một lòng bác ái “bao la” đối với những người bần cùng nhất.”

Đức Thánh Cha nhấn mạnh “Năm 1884, ngài làm Giám mục Mantoue và năm 1893 ngài làm Thượng phụ giáo chủ Venise. Ngày 04/08/1903 ngài được chọn Giáo Hoàng, sứ mệnh ngài nhận lời sau nhiều do dự, vì ngài chưa từng nghĩ mình có thể ở trong nhiệm vụ cao trọng như thế.”

Đức Thánh Cha nhấn mạnh triều đại giáo hoàng nầy đã để lại cho Giáo Hội một “dấu ấn không phai”, và nét đặc sắc bởi “một nỗ lực quan trọng trong việc cải cách, được tóm tắt trong khẩu hiệu “Đổi mới mọi sự trong Đức Kitô”.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top