Ban Mục vụ Chăm sóc Người có HIV/AIDS: Báo cáo hoạt động năm 2015

Ban Mục vụ Chăm sóc Người có HIV/AIDS: Báo cáo hoạt động năm 2015

WGPSG -- Trong năm 2015, Ban Mục vụ Chăm sóc Người có HIV/AIDS thuộc Toà Tổng Giám mục Tổng Giáo phận TP.HCM đã chăm sóc và điều trị cho bệnh nhân HIV/AIDS cùng với các hoạt động như sau:

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top