Ban Mục vụ Caritas TGP: Hướng đến Công nghị Giáo phận

Ban Mục vụ Caritas TGP: Hướng đến Công nghị Giáo phận

WGPSG -- Vào lúc 8g30, ngày 03/11/2011 tại hội trường Tòa Tổng Giám mục, Caritas Tổng Giáo phận Sài Gòn đã tổ chức một buổi học hỏi Thư Chung Hậu Đại Hội Dân Chúa 2011. Buổi học tập có sự hiện diện của 32 anh chị em là trưởng phó Liên kết viên, đại diện 14 Caritas Giáo hạt trong Giáo phận về tham dự.

Mọi người gặp gỡ trong tinh thần hiệp thông là để học tập và chia sẻ những suy tư, góp ý cho Công Nghị của Giáo phận.

Mở đầu buổi học tập, anh Đặng Văn Tưởng trong Ban Cố Vấn, dâng lời cầu nguyện xin ơn Chúa Thánh Thần soi sáng để buổi học tập mang lại nhiều lợi ích và kết quả tốt đẹp.

Sau đó cha giám đốc Caritas Vinh Sơn Vũ Ngọc Đồng đã trình bày mục đích tổ chức Công Nghị là nhằm “đưa tinh thần và nội dung của Thư Chung Hậu Đại Hội dân Chúa 2011 vào trong mọi lãnh vực của đời sống và sinh hoạt của Giáo phận trong những năm sắp tới”.

Thư Chung 2011 được hình thành từ diễn đàn của Đại Hội Dân Chúa 2010, với chủ đề: “CÙNG NHAU BỒI ĐẮP NỀN VĂN MINH TÌNH THƯƠNG VÀ SỰ SỐNG”. Chủ đề thư chung này nhằm “Định hướng cho đời sống và hoạt động của Giáo Hội Việt Nam trong hoàn cảnh hiện nay (s.2)

Cha Vinh Sơn đã diễn giải 4 chương trong Thư Chung giúp cho anh chị em hiểu rõ hơn mục đích và ý chính của Công Nghị:

1- Quan sát hiện trạng xã hội hôm nay dưới ánh sáng đức tin, chúng ta thấy một xã hội thiếu thốn tình yêu và nhận ra lời mời gọi đem tình yêu vào cuộc sống, một tình yêu trao ban, chứ không phải là tình yêu ích kỷ.
2- Giáo Hội là gia đình của Thiên Chúa, mỗi người chúng ta là thành phần trong Giáo Hội.
3- Cùng nhau củng cố, xây dựng sự hiệp thông giữa anh chị em, giữa các giám mục, linh mục, tu sỹ, giáo dân, tất cả mọi thành phần hiệp thông với nhau, kính trọng nhau, cùng cộng tác theo từng ơn gọi và bậc sống của mình.
4- Sứ vụ loan báo Tin Mừng, có nghĩa là không chỉ sống Tin Mừng bó gọn khép kín, nhưng cần cốt ý loan báo Tin Mừng, làm cho dậy men, làm cho người khác nhận ra Chúa.

Sau phần trình bày ý nghĩa và mục đích chung, cha Giám đốc chia sẻ những hướng dẫn cụ thể của Thư Chung liên quan đến phương hướng hành động của Ban Mục vụ Caritas Tổng Giáo phận, với những hướng dẫn của Thư Chung về cách trao tặng, đón tiếp, cách cư xử, khi tiếp xúc những đối tượng phục vụ của Caritas, là những người tàn tật, già yếu neo đơn, mồ côi, và những anh chị em dân tộc thiểu số chịu nhiều thiệt thòi về kinh tế xã hội cũng như văn hóa, những thiếu nữ lầm lỡ, bệnh nhân HIV, các tù nhân.

Cha chia sẻ: Người nghèo mà chúng ta phục vụ, không phải chỉ nghèo về vật chất, nhưng là nghèo về mọi mặt, nghèo tinh thần, nghèo tri thức, nghèo tình yêu, bị gạt ra lề xã hội, không điểm tựa, không biết Chúa.

Sau đó anh chị em được hướng dẫn chia làm 5 tổ thảo luận về một số nội dung như sau:

1. Tinh thần Thư Chung nhấn mạnh đến điều gì trong việc thi hành Bác Ái (Caritas) (X.39,40,41)
- Ai là người nghèo?
- Khi phục vụ, chúng ta phải có thái độ nào đối với người nghèo?
- Khi phục vụ, chúng ta phải làm gì cho người nghèo?
2. Cần phải làm gì để vun trồng đời sống nội tâm?
3. Cần phải làm gì để vượt qua lối sống đạo thiên về tình cảm và vụ hình thức bên ngoài, vượt qua quan niệm và lối sống phân cách giữa đức tin và cuộc sống hàng ngày?
4. Khi thực hiện công tác Caritas tại giáo xứ, giáo hạt, anh chị đã gặt hái được những kết quả nào? Những thuận lợi? Những khó khăn?
5. Anh chị có những đề xuất gì cho Công nghị Tổng Giáo phận (trong phạm vi Caritas)?

Những giây phút thảo luận anh chị em Caritas thật nhiệt tình, ban tổ chức dành thời gian 1 tiếng, nhưng cũng không đủ, phải thêm 10 phút và lại thêm 5 phút.

Sau thảo luận, thư ký mỗi tổ chia sẻ phần đúc kết, và góp ý cho Công nghị những thao thức thuộc về lãnh vực Caritas.

Trước khi kết thúc, cha Vinh Sơn có đôi lời khuyến khích, nhắc nhở: Anh chị em đã thao thức về cách thế để đổi mới đời sống đạo trong những sinh hoạt của đời thường, nhưng cũng cần có sự liên kết, hiệp thông và lưu tâm đến những người khó khăn, đồng thời phải nhận ra đó chính là sứ mạng của từng người chúng ta.
Hãy cầu nguyện và ước mong có sự tác động mới nơi các vị lãnh đạo, để các vị có cái nhìn đổi mới trong việc giúp các thành viên Caritas tham gia vào những công việc bác ái của giáo xứ, và giúp cho các thành phần trong giáo xứ biết làm việc chung với nhau.

Về việc đề cử 1 thành viên Caritas đi dự Công nghị TGP, cha Giám đốc giới thiệu anh Giuse Đặng Văn Tưởng, là thành viên Caritas TGP, và là chuyên viên tư vấn về tổ chức của Caritas TGP. Mọi người nhất trí việc đề cử này. Anh sẽ thay mặt các thành viên Caritas TGP nói lên tiếng nói của Caritas đến toàn Công nghị.

Cuối cùng cha đã cám ơn sự hiện diện của anh chị em và cầu chúc anh chị em có khả năng thực hiện được những gì đã góp ý.

Buổi học tập của Caritas Tổng Giáo phận khép lại sau một buổi sáng học tập hăng say, hiệp thông và tràn đầy Thần Khí.

Top