Ban Mục vụ Caritas: Nhịp cầu Caritas số 96

Ban Mục vụ Caritas: Nhịp cầu Caritas số 96

Ban Mục vụ Caritas: Nhịp cầu Caritas số 96

Mục lục

2 ........... Lời ngỏ

3-10...... Đức Thánh Cha – Sứ điệp Phục sinh và Phép Lành toàn xá

11-15.... Thông điệp Phục sinh của Caritas 2019

16-19.... Caritas TGP – Khám chữa bệnh tại Trường TT Thiên Ân

21-22.... Caritas TGP – Buổi Thủy Trị Liệu cho trẻ trong mái ấm Têrêsa Calcutta

23-26.... Caritas TGP – Mang tình lên cao

27-32.... Caritas TGP – Trao xe lăn, xe lắc cho người nghèo, người khuyết tật

33-36.... Caritas TGP – Khai mạc Khóa Tập huấn Caritas cơ bản

37-40.... Caritas TGP – Hoàn tất khóa Mục vụ chăm sóc bệnh nhân

41-42.... Caritas Gx Thánh Linh – Khám chữa bệnh cho người nghèo

43-44.... CaritasGx Hàng Xanh – Bác ái Mùa Chay

45-49.... Tổng kết nguồn kinh phí thu từ CT Ca nhạc Nhịp Cầu Caritas 6

50-53.... Chia sẻ - Mái ấm bình yên 54-56.... Gốc tích Tháng Hoa

57-59.... Góp nhặt – Lời nói dối của mẹ 60 ......... Cười Mỉm chi

File đính kèm:

Nhip_cau_caritas_so_96.pdf

Top