Ban Mục Vụ Bác Ái Xã Hội Caritas

Ban Mục Vụ Bác Ái Xã Hội Caritas

Mục đích

+ Phát huy tình yêu thương bác ái, liên đới giữa mọi người trong xã hội.
+ Thăng tiến và phát triển con người toàn diện.
+ Tổ chức điều phối giúp đỡ khẩn cấp khi có thiên tai hay những nhu cầu khẩn trương khác. 

Nhiệm vụ

+ Giúp Tổng Giám Mục TGP.TPHCM về các công tác bác ái xã hội.
+ Thường xuyên quan tâm đến các vấn đề nhân đạo.
+ Hợp tác với các tổ chức từ thiện xã hội khác để xoá đói giảm nghèo và bài trừ tệ đoan xã hội.

 

Lịch sử

Vào ngày 5 tháng 3 năm 2008, Ủy ban Bác ái Xã hội đã chính thức gửi đơn lên Ban Tôn giáo Chính phủ Việt Nam xin thành lập Caritas Việt Nam, với cơ cấu tổ chức từ giáo phận đến các giáo xứ cho phù hợp với các hoạt động bác ái xã hội trên toàn cầu. Ngày 2 tháng 7 năm 2008, Ban Tôn giáo Chính phủ đã gửi thư chính thức trả lời đồng ý cho phép tái lập Caritas Việt Nam. 

Trưởng ban:  Lm. Vinh Sơn F.Vũ Ngọc Đồng SDB.

Top