Bài hát ‘Cùng Hiệp Hành’

Bài hát ‘Cùng Hiệp Hành’

Bài hát ‘Cùng Hiệp Hành’

TGPSG -- Cùng với Giáo Hội toàn cầu, mỗi tín hữu Công Giáo Việt Nam đang bước đi trên con đường Hiệp Hành.

Tâm đắc với những gợi ý, những chia sẻ và những bài giảng của Đức TGM Giuse Nguyễn Năng về Hiệp Hành, nhạc sĩ Binh Phạm đã dệt nên một tác phẩm âm nhạc mang nội dung này của Thượng Hội đồng Giám mục thứ 16.

Bài hát được trở nên phong phú hơn với phần hoà âm của nhạc sĩ Thế Thông và phần trình bày của linh mục Đăng Linh. Bài hát đã được Imprimatur bởi ĐGM Giuse Nguyễn Năng.

 

Binh Phạm – Thế Thông – Đăng Linh (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top