200 Bề trên Tổng Quyền được Đức Thánh Cha tiếp kiến

200 Bề trên Tổng Quyền được Đức Thánh Cha tiếp kiến

VATICAN. ĐTC Biển Đức 16 kêu gọi canh tân đời sống thánh hiến, khởi hành từ Phúc Âm, tăng cường đời sống huynh đệ và sứ mạng truyền giáo.

Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 26-11-2010, dành cho 200 nam Bề trên Tổng Quyền tham dự khóa họp bán niên tại Roma của Hiệp hội các Bề trên Tổng quyền dòng nam về đề tài 'tương lai đời sống thánh hiến tại Âu Châu'. Hiện diện tại buổi tiếp kiến cũng có ban chấp hành Liên hiệp các Bề trên Tổng quyền dòng nữ.

Trong bài huấn dụ, ĐTC nhấn mạnh tới 3 khía cạnh trong việc canh tân đời tu: trước tiên phải khởi hành từ vị trí trung tâm của Lời Chúa, và cụ thể hơn là từ Tin Mừng, vốn là qui luật tối thượng cho tất cả các tu sĩ. Ngài nói: ”Tin Mừng được sống hằng ngày là yếu tố mang lại sức thu hút và vẻ đẹp của đời sống thánh hiến và trình bày anh em trước thế giới như một con đường khác đáng tin cậy. Điều mà xã hội ngày nay và Giáo Hội đang chờ đợi nơi anh em, đó là trở thành Tin Mừng sống động”.

Khía cạnh thứ hai cần quan tâm trong việc canh tân đời tu là đời sống huynh đệ. ĐTC nói: ”Đời sống huynh đệ là một trong những khía cạnh được người trẻ tìm kiếm nhiều nhất khi họ đến gần cuộc sống của anh em; đó là một yếu tố ngôn sứ quan trọng mà anh em trao tặng trong một xã hội chịu ảnh hưởng nặng nề của cá nhân chủ nghĩa.. Nếu không có sự phân định, kèm theo kinh nguyện và suy tư, thì đời sống thánh hiến có nguy cơ chiều theo những tiêu chuẩn của thế gian này, đó là chủ nghĩa cá nhân, duy tiêu thụ và duy vật. Những tiêu chuẩn ấy làm suy yếu tình huynh đệ và khiến cho đời sống thánh hiến mất đi sức thu hút và bị tàn lụi”.

Yếu tố sau cùng được ĐTC đề cao trong việc canh tân đời sống thánh hiến là sứ vụ truyền giảng Tin Mừng. Ngài nói: ”Việc truyền giáo là lối sống của Giáo Hội và đời sống thánh hiến.. Sứ vụ này thúc đẩy anh em mang Tin Mừng cho mọi người, không biên giới. Việc truyền giáo, được nâng đỡ nhờ sự cảm nghiệm mạnh mẽ về Thiên Chúa, cùng với sự huấn luyện vững chắc và đời sống huynh đệ trong cộng đoàn, chính là một chìa khóa để hiểu và hồi sinh đời sống thánh hiến. Vậy anh em hãy ra đi và hãy coi thách đố tái truyền giảng Tin Mừng cũng là thách đố của anh em. Hãy canh tân sự hiện diện của anh em nơi các diễn trường ngày nay để rao giảng Thiên Chúa chưa được người ta biết tới, như thánh Phaolô đã làm tại diễn trường thành Athènes”.

Sau cùng ĐTC nhắc nhở các Bề trên, đứng trước những khó khăn và sự suy giảm ơn gọi, không nên quên rằng đời thánh hiến bắt nguồn từ Chúa, chính Chúa muốn có đời sống ấy để xây dựng và thánh hóa Giáo hội, vì thế đời sống thánh hiến sẽ không bao giờ bị thiếu”. (SD 26-11-2010)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top