Vấn đề vi phạm tự do tôn giáo sẽ là trọng tâm bài diễn văn của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI trong buổi tiếp ngoại giao đoàn đầu năm mới

Vấn đề vi phạm tự do tôn giáo sẽ là trọng tâm bài diễn văn của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI trong buổi tiếp ngoại giao đoàn đầu năm mới

WHĐ / Tin tổng hợp (10.01.2010) – Mới đây, vào cuối năm 2009 vừa qua, tổ chức Pew Forum on Religion & Public Life (gọi tắt là Diễn đàn Pew) công bố Biểu đồ về tình trạng vi phạm tự do tôn giáo trên thế giới (xem biểu đồ đính kèm).

Biểu đồ Pew xếp hạng 50 nước đông dân nhất thế giới về tình trạng hạn chế tự do tôn giáo đang diễn ra trong từng quốc gia. Biểu đồ được trình bày như sau :
- Trục ngang: thể hiện tình trạng các chính phủ áp đặt chính sách hạn chế tự do tôn giáo (qua số liệu tăng dần từ trái sang phải).
- Trục dọc: thể hiện tình trạng bạo lực do cá nhân hoặc các nhóm gây ra (qua số liệu tăng dần từ dưới lên trên).
Như vậy, trong số các quốc gia châu Á bị đưa vào biểu đồ Pew có Việt Nam và Trung Quốc.
Theo đó, tại Việt Nam, tình trạng xung đột tôn giáo trong xã hội được đánh giá ở mức độ thấp. Nhưng tình trạng chính quyền hạn chế tự do tôn giáo lại ở mức độ cao (còn Trung Quốc ở mức độ rất cao).
Đồng thời, ngày mai 11-01-2010, tại Vatican, theo thông lệ hàng năm, ĐTC Bênêđictô XVI sẽ tiếp kiến ngoại giao đoàn cạnh Tòa thánh. Tại buổi gặp mặt này, theo dự kiến, vấn đề vi phạm tự do tôn giáo trên thế giới sẽ là một chủ đề quan trọng trong bài diễn văn của ĐTC.
Vấn đề vi phạm tự do tôn giáo vốn không phải là đề tài mới, nhưng trước đây chưa từng được phân tích với sự chính xác khoa học như Diễn đàn Pew đã thể hiện trong quá trình điều tra và đã được đúc kết trong biểu đồ.

Diễn đàn Pew đã thực hiện việc khảo sát tại 198 quốc gia (thiếu Bắc Triều Tiên do thiếu quá nhiều dữ liệu), trong hai năm, từ giữa năm 2006 đến giữa năm 2008.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top