Tuần tĩnh tâm của Đức Thánh Cha

Tuần tĩnh tâm của Đức Thánh Cha

VATICAN. Trong những ngày này, Đức Thánh Cha và các chức sắc cấp cao của Tòa Thánh đang tiếp tục tĩnh tâm mùa chay.

Vị giảng thuyết, Linh mục Francois Marie Léthel, dòng Camêlô nhặt phép, Giáo sư tại Học Viện Giáo Hoàng Teresianum, Tổng thư ký Hàn lâm viện Tòa Thánh về thần học, trình bày về đề tài tổng quát “Ánh sáng Chúa Kitô giữa lòng Giáo hội - Đức Gioan Phaolô 2 và thần học về các thánh”.

Trong những ngày qua, từ chiều Chúa nhật 13-3, cha đã trình bày các bài suy niệm lần lượt về đề tài: trước tiên là “Đại khoa học của các thánh (Thánh Louis Marie de Montfort) trên trời cũng như dưới đất: khoa học hạnh phúc, khoa học đức tin và khoa học tình yêu”, thứ hai là: 'Totus tuus' Khẩu hiệu 'Toàn thân con thuộc về Mẹ' của Đức Karol Wojtila qui trọng tâm về Chúa Kitô và Mẹ Maria, như sợi dây hướng dẫn toàn thể cuộc sống của Người (Ga 19,25-27). Sau cùng là đề tài “Đức ái, đức tin và đức cậy rạng người được Đức Gioan Phaolô 2 sống thực với Mẹ Maria chí thánh”.

Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài Vatican, cha Léthel khẳng định rằng "Các thánh là những đại chứng nhân về sự thánh thiện của Giáo hội, vì thế qua chứng tá, suy tư, kinh nghiệm của các ngài có phản ánh sự thánh thiện của Chúa Kitô. Đức Gioan Phaolô 2 là vị Giáo Hoàng của sự thánh thiện, và việc phong chân phước cho ngài sắp tới là chính thức nhìn nhận sự thánh thiện của ngài. Ngài là vị Giáo Hoàng đã tôn phong nhiều vị hiển thánh và chân phước nhất. Ngài đã trình bày các thánh không phải chỉ như những mẫu gương về sự trọn lành Kitô giáo, nhưng còn như những nhà thần học theo nghĩa cao cả nhất, như những người biết Thiên Chúa, như những người mang ánh sáng của Chúa Kitô trong thế giới ngày nay”.

Tuần tĩnh tâm diễn ra tại Nhà nguyện Redemptoris Mater, (Mẹ Đấng Cứu Chuộc), trong dinh Tông Tòa, đã được khai mạc với Kinh Chiều, bài suy niệm dẫn nhập, Chầu và Phép Lành Mình Thánh Chúa. Trong những ngày này, ban sáng có kinh Ngợi Khen lúc 9 giờ tiếp theo là bài suy niệm; kế đến vào lúc 10 giờ 15 có kinh nguyện giữa ngày và bài suy niệm thứ hai. Sau cùng vào lúc 5 giờ, có bài suy niệm thứ ba, sau đó là Kinh Chiều, và chầu Mình Thánh Chúa.

Tất cả các buổi tiếp kiến của ĐTC đều bị ngưng lại, kể cả buổi tiếp kiến chung sáng ngày thứ tư, 16-3-2011.

Trong tập sách nhỏ do Phủ Giáo Hoàng công bố, cha Léthel giải thích đề tài được chọn cho tuần tĩnh tâm năm nay và cho biết đây là một cuộc chuẩn bị lý tưởng, trong tinh thần Mùa Chay, cho lễ tôn phong Đức Gioan Phaolô 2 lên bậc chân phước vào Chúa nhật 1-5 tới đây. Cha viết: “Đức Cố Giáo Hoàng là một chủ chăn, nhà thừa sai, nhà thần bí, đồng thời cũng là một nhà tư tưởng và thi sĩ. Ngài được huấn luyện nơi trường học của các thánh, đặc biệt là thánh Louis-Marie Grignion de Montfort, thánh Gioan Thánh Giá và thánh Tômasô, và đã mang lại một chỗ đứng mới cho các thánh trong triều đại Giáo Hoàng của ngài. Các thánh không những là những mẫu gương về sự trọn lành Kitô giáo, nhưng còn là những nhà thần học tốt nhất, nghĩa là những người biết Thiên Chúa, cho dù các ngài không học thần học tại Đại học nào”.

Tuần tĩnh tâm kết thúc sáng thứ Bảy, 19-3-2011, cũng là lễ Thánh Giuse, bổn mạng của Đức Thánh Cha.

Xem video

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top