Tu sĩ Bruno Cadoré, Bề trên tổng quyền mới của dòng Đa Minh

Tu sĩ Bruno Cadoré, Bề trên tổng quyền mới của dòng Đa Minh

WHĐ / ZENIT (07.09.2010) – Tu sĩ Bruno Cadoré, người Pháp, vừa được bầu làm Bề trên tổng quyền của dòng Đa Minh trong Tổng tu nghị của dòng khai mạc hôm 31-08 vừa qua. Đây là người kế vị thứ 86 của thánh Đa Minh.

Vị Bề trên mới sinh năm 1954. Ngài là cựu sinh viên y khoa nội trú tại Strasbourg, đã bảo vệ một luận án về bệnh bạch cầu vào năm 1979, thạc sĩ về nền đạo đức sinh học và làm giám đốc Trung tâm đạo đức y học của Viện công giáo Lille trước khi được bầu làm bề trên tỉnh của Tỉnh dòng Đa Minh Pháp năm 2001.

Thụ phong linh mục năm 1986, tiến sĩ thần học luân lý năm 1992 và từ năm 2008, là thành viên của Hội đồng quốc gia Sida. Cha Bruno Cadoré là người thay thế vị Bề trên người Argentina, cha Carlos Azpiroz Costa – đã giữ trọng trách này chín năm, từ 14-07-2001.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top