Tĩnh nguyện Mùa Chay 2023 vào lúc 18g30 ngày 8-3-2023 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn

Tĩnh nguyện Mùa Chay 2023 vào lúc 18g30 ngày 8-3-2023 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn

Tĩnh nguyện Mùa Chay 2023 vào lúc 18g30 ngày 8-3-2023 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn

Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh
Trung tâm Mục vụ - Học viện Mục vụ

TĨNH NGUYỆN MÙA CHAY 2023

“CẢ CHÚNG TA NỮA,
CHÚNG TA CŨNG ĐI VÀ CÙNG CHẾT VỚI THẦY.”
(Ga 11,16)

Thời gian: 18g30, thứ Tư ngày 08/03/2023

Địa điểm: Nhà nguyện cổ TTMV

Vị giảng thuyết: Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hiền

TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top