Thứ Năm tuần 23 Thường niên (Lc 6:27-38)

Thứ Năm tuần 23 Thường niên (Lc 6:27-38)

Thứ Năm tuần 23 Thường niên (Lc 6:27-38)

"Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ." (Lc 6,36)

Lời Chúa: Lc 6,27-38

27 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: "Thầy nói với anh em là những người đang nghe Thầy đây: hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em, 28 hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em. 29 Ai vả anh em bên này, thì hãy giơ cả má bên kia nữa. Ai đoạt áo ngoài của anh, thì cũng đừng cản nó lấy áo trong. 30 Ai xin, thì hãy cho, ai lấy cái gì của anh, thì đừng đòi lại. 31 Anh em muốn người ta làm gì cho mình, thì cũng hãy làm cho người ta như vậy. 32 Nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì có gì là ân với nghĩa? Ngay cả người tội lỗi cũng yêu thương kẻ yêu thương họ. 33 Và nếu anh em làm ơn cho kẻ làm ơn cho mình, thì còn gì là ân với nghĩa? Ngay cả người tội lỗi cũng làm như thế. 34 Nếu anh em cho vay mà hy vọng đòi lại được, thì còn gì là ân với nghĩa? Cả người tội lỗi cũng cho kẻ tội lỗi vay mượn để được trả lại sòng phẳng. 35 Trái lại, anh em hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn và cho vay mà chẳng hề hy vọng được đền trả. Như vậy, phần thưởng dành cho anh em sẽ lớn lao, và anh em sẽ là con Đấng Tối Cao, vì Người vẫn nhân hậu với cả phường vô ân và quân độc ác. 

36 "Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ. 37 Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha. 38 Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy."

Suy niệm: 

A- Phân tích (Hạt giống...)

1. Những lời Chúa Giêsu dạy về cách đối xử với kẻ thù ghét mình:

- Đừng thù ghét lại nhưng hãy yêu thương, làm ơn, chúc phúc và cầu nguyện cho họ.

- Đừng trả đũa nhưng hãy nhường nhịn.

2. Những lời dạy về cách đối xử với tha nhân cách chung:

- Làm ơn và cho đi mà không cần đáp trả.

- Cư xử nhân hậu.

- Đừng xét đoán và kết án.

- Hãy tha thứ.

3. Lý do của tất cả cách cư xử trên là vì Cha trên trời: "Các con hãy ở nhân từ như Cha các con là Đấng nhân từ", "Đừng xét đoán thì các con sẽ khỏi bị (Cha trên trời) xét đoán, hãy tha thứ thì các con sẽ được (Cha trên trời) tha thứ; hãy cho thì (Cha trên trời) sẽ cho lại các con."

B- Suy gẫm (...nẩy mầm)

1. Những chữ “vì” trong tương giao:

Nếu “vì tôi”, thì tương giao sẽ ích kỷ.

"Vì người ấy" thì tương giao sẻ vụ lợi hoặc thất thường (người ấy tốt thì tôi sẽ tốt, ngược lại).

Khi biết “vì Chúa”, các tương giao sẽ vô cùng cao thượng và tốt đẹp.

2. “Các con muốn người ta làm gì cho các con thì các con hãy làm như vậy”: Tôi thường đòi hoặc mong người ta làm cho tôi thế này thế nọ. Đó là cách tương giao lấy mình làm trung tâm qui chiếu. Cách tương giao này khiến người khác nặng nề và cũng thường làm tôi thất vọng. Hôm nay tôi thử cách tương giao quên mình để nghĩ người khác xem: chắc là mọi người đều sẽ vui, phần tôi cũng cảm thấy một niềm vui sâu xa khó tả.

3. "Đừng xét đoán thì các con khỏi bị (Cha trên trời) xét đoán. Hãy tha thứ thì các con sẽ được (Cha trên trời) tha thứ, hãy cho thì (Cha trên trời) sẽ cho các con": những thứ mà người khác dùng để đáp lại tôi chắc chắn không tốt bằng chính Thiên Chúa đáp lại, vì Ngài rất quảng đại, Ngài "sẽ lấy đấu hảo hạng đã dằn, đã lắc mà đổ vào vạt áo cho các con".

4. “Thầy nói với anh em là những người đang nghe Thầy đây: Hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em”. (Lc 6,27)

Lần nọ, trong một ngôi thánh đường, hàng ngàn người say sưa ngồi lắng nghe vị mục sư giảng về lòng yêu thương. Khi bài giảng đã kết thúc, vị mục sư bước ra khỏi ngôi thánh đường. Bỗng một người tiến lại và chìa tay về phía ông. Đó chính là người đã hại ông khi xưa. Ngập ngừng hồi lâu, vị mục sư ngượng ngùng đưa tay bắt.

Sự ngập ngừng của vị mục sư chính là thái độ của tôi trong cuộc sống hôm nay. Tôi không dễ dàng tha thứ để đón nhận và yêu thương kẻ thù. Tôi đã quay lưng khi phải đối diện với họ.

Lạy Chúa, xin cho con quả tim của Chúa, để con bao dung, yêu thương và tha thứ cho hết mọi người như chính Chúa đã yêu thương và tha thứ cho chúng con. (Hosanna)

Top