Thư của ĐTC gửi về việc chuẩn bị cho Đại hội các gia đình thế giới lần VII

Thư của ĐTC gửi về việc chuẩn bị cho Đại hội các gia đình thế giới lần VII

Thư của Đức giáo hoàng Bênêđictô XVI
gửi Đức hồng y Chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về Gia đình
về việc chuẩn bị cho Đại hội các gia đình thế giới lần thứ VII

Kính gửi:

Hồng y Ennio Antonelli, Hiền đệ đáng kính, Chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về Gia Đình,

Khi kết thúc Đại hội Thế giới các Gia đình lần thứ VI, diễn ra tại thành phố Mexico vào tháng 1 năm 2009, tôi đã loan báo cuộc Hội ngộ kế tiếp của các gia đình Công giáo cả thế giới với Đấng kế vị thánh Phêrô sẽ diễn ra tại Milano vào năm 2012, về đề tài “Gia đình: công việc và ngày nghỉ”. Ước mong khởi đầu việc chuẩn bị một biến cố quan trọng như thế, tôi vui mừng xác định rằng nếu đẹp lòng Chúa, cuộc gặp gỡ sắp tới sẽ diễn ra từ ngày 30 tháng 5 đến ngày 3 tháng 6 và đồng thời cung cấp một vài hướng dẫn chi tiết hơn liên quan đến chủ đề và cách thức tiến hành.

Công việc và ngày nghỉ gắn liền chặt chẽ với đời sống của các gia đình: chi phối các quyết định của các gia đình, ảnh hưởng đến các mối tương quan giữa vợ chồng và giữa cha mẹ và con cái, và tác động đến mối quan hệ của gia đình với xã hội và Giáo hội. Kinh thánh (x. St 1-2) nói với chúng ta rằng gia đình, công việc và ngày nghỉ là những ơn ban và phúc lành của Chúa để giúp chúng ta sống một cuộc sống nhân bản trọn vẹn.

Kinh nghiệm hằng ngày cho thấy sự phát triển thực sự của con người bao gồm vừa chiều kích cá nhân, gia đình và cộng đoàn, vừa các hoạt động và các mối tương quan chức năng, cũng như việc mở ra với hy vọng và sự Thiện vô hạn.

Rất tiếc, ngày nay, tổ chức công việc, được quan niệm và tiến hành dựa vào sự cạnh tranh thị trường và lợi nhuận tối đa, và quan niệm về ngày nghỉ như là dịp thoát ly và hưởng thụ, góp phần dẫn đến sự tan rã gia đình và cộng đoàn và truyền bá một lối sống cá nhân chủ nghĩa.

Vì thế cần phải cổ võ một suy tư và một sự dấn thân nhằm dung hòa các nhu cầu và lịch công việc với các nhu cầu của gia đình và phục hồi ý nghĩa thực sự của ngày nghỉ, đặc biệt của ngày Chúa nhật, là ngày Phục sinh hằng tuần và là ngày của Chúa và ngày của con người, ngày của gia đình, của cộng đoàn và của tình liên đới.

Cuộc Hội ngộ các gia đình thế giới sắp tới tạo nên một cơ hội thuận lợi để suy nghĩ lại về công việc và ngày lễ trong viễn tượng của một gia đình hiệp nhất và mở ra với sự sống, hội nhập thực sự vào xã hội và Giáo hội, lưu tâm đến phẩm chất của các mối tương quan cũng như đến chính cấu trúc hạt nhân của gia đình.

Để biến cố này có thể mang lại hoa trái thực sự, ta không thể để nó ở trong tình trạng biệt lập, mà phải gắn liền với một tiến trình chuẩn bị đàng hoàng về mặt tôn giáo cũng như văn hóa.

Vì thế tôi ước mong sao từ ngay trong năm 2011, kỷ niệm lần thứ XXX Tông huấn Familiaris Consortio, “bản Hiến chương vĩ đại” của mục vụ gia đình, chúng ta có thể thực hiện một lộ trình có giá trị cổ võ những sáng kiến ở cấp độ giáo xứ, giáo phận và quốc gia, nhằm làm sáng tỏ các kinh nghiệm thực chất và tích cực nhất về công việc ngày nghỉ, với sự quan tâm đặc biệt đến tác động của sự kiện này lên trên cuộc sống thực tế của các gia đình.

Ước mong sao các gia đình Kitô hữu và cộng đoàn Hội thánh trên cả thế giới cảm thấy mình được thách đố và liên lụy, và khẩn thiết lên đường tiến đến “Milano 2012”. Cuộc Hội ngộ các gia đình lần thứ VII này cũng như những lần trước sẽ kéo dài năm ngày và đỉnh cao là vào tối thứ Bảy với “Lễ hội các Chứng từ” và Thánh lễ trọng thể vào sáng Chúa nhật.

Hai cử hành này tôi đều chủ tọa và sẽ là cơ hội cho mọi người chúng ta tập họp như “gia đình của các gia đình”. Toàn thể sự kiện sẽ được sắp xếp đặc biệt làm sao để bảo đảm được sự bổ túc hài giữa các chiều kích khác nhau như: cầu nguyện cộng đoàn, suy tư thần học và mục vụ, những giờ phút huynh đệ và trao đổi giữa các gia đình khách mời với các gia đình tại chỗ, cũng như công tác truyền thông.

Nguyện xin Chúa thương ban ngay từ bây giờ nhiều ơn thiêng cho Tổng giáo phận của thánh Ambrosio để quảng đại tiếp đón và dấn thân tổ chức hầu phục vụ cho Giáo hội toàn cầu và cho các gia đình thuộc nhiều quốc gia khác nhau.

Trong khi nài xin sự phù trì của Gia đình thánh Nadaret, gia đình vừa tận tụy với công việc hằng ngày vừa chuyên cần cử hành các ngày lễ với những người đồng hương của mình, tôi ưu ái ban Phép lành Tòa Thánh cho Hiền đệ đáng kính, cho các Cộng tác viên của Hiền đệ và cho mọi gia đình tham gia chuẩn bị cuộc Hội Ngộ lớn tại Milano.

Castel Gandolfo, ngày 23 tháng 8 năm 2010

Bênêđictô XVI

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top