Thánh lễ cầu nguyện cho các Giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân đã qua đời 2-11-2022

Thánh lễ cầu nguyện cho các Giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân đã qua đời 2-11-2022

Thánh lễ cầu nguyện cho các Giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân đã qua đời 2-11-2022

TGPSG - “Đừng ham sống ở cõi tạm này, mà hãy hướng về quê Trời là quê hương đích thực”.

Đức Tổng Giám Mục (TGM) Giuse Nguyễn Năng đã nhấn mạnh ý tưởng này khi chủ tế thánh lễ cầu nguyện cho các Giám mục, Linh mục, Tu sĩ và Giáo dân đã qua đời vào lúc 18g ngày 2-11-2022 tại Đất Thánh - An Dưỡng Viện Phát Diệm.

Đồng tế với ngài có 20 linh mục gồm: Linh mục (Lm) Vinhsơn Nguyễn Minh Huấn - Hạt trưởng giáo hạt Xóm mới; Lm Giuse Lê Văn Hưởng - Giám đốc An Dưỡng Viện Phát Diệm, các linh mục gốc Phát Diệm, các linh mục trong và ngoài giáo hạt Xóm Mới.

Đến hiệp dâng Thánh lễ, có các tu sĩ thuộc các Hội dòng, các em dự tu Xuân Lộc & Phát Diệm, đông đảo bà con giáo dân trong và ngoài giáo hạt Xóm Mới.

Trong bài giảng, Đức TGM chia sẻ: ‘Hôm nay chúng ta quy tụ tại nơi Đất Thánh này để hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho các Giám Mục, Linh mục, Tu sĩ và giáo dân đã qua đời. Đây cũng là dịp để nhắc nhở cho mỗi người hãy hướng lòng về đời sau, sẽ có lúc mỗi người sẽ qua khỏi cõi đời này để về nhà Chúa. Như lời Chúa Giêsu đã hứa: “Trong nhà Cha của Thầy, có nhiều chỗ ở; nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy sẽ trở lại và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó”.(Ga 14, 2-3).

Vậy muốn vào Nước Trời mỗi người phải sống hiến chương của Nước Trời đó là tám mối phúc thật, phải tuân giữ các giới răn của Chúa là mến Chúa yêu người, phải thực thi công bằng bác ái. Đừng ham sống ở cõi tạm này, mà hãy hướng về quê Trời là quê hương đích thực. Ngài cũng nhắc lại Lời Chúa: “Ông Giuđa quyên được khoảng hai ngàn quan tiền, và gửi về Giêrusalem để xin dâng lễ đền tội; ông làm cử chỉ rất tốt đẹp và cao quý này vì cho rằng người chết sẽ sống lại”. (2Mcb 12, 43). Đồng thời ngài cũng mời gọi cộng đoàn hãy dâng thánh lễ, chuỗi Mân Côi và các việc lành để lãnh ân xá nhường cho các linh hồn.

Sau bài giảng, thánh lễ được tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể

Thánh lễ kết thúc lúc 17g, Đức TGM cùng với cộng đoàn đọc 1 kinh Lạy cha, 1 kinh Tin kính để lãnh Ân xá nhường lại các linh hồn, sau đó thắp nhang trên phần mộ những người thân… của mình trước khi ra về.

Thành Tài (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top