Sứ điệp Ngày Quốc tế Du lịch 2011

Sứ điệp Ngày Quốc tế Du lịch 2011

VATICĂNG: Sáng thứ tư 6-7-2011 Hội Đồng Tòa Thánh Mục Vụ cho người di cư và lưu động đã công bố sứ điệp gửi Ngày Quốc Tế Du Lịch mừng vào ngày 27-9-2011 về đề tài: ”Du lịch và việc tiếp cận với các nền văn hóa”.

Sứ điệp khẳng định rằng du lịch là một sinh hoạt đạp đổ các hàng rào ngăn cách giữa các nền văn hóa, thăng tiến sự khoan nhượng, tôn trọng và hiểu biết nhau. Trong thế giới thường bị chia rẽ của chúng ta các giá trị này diễn tả nền tảng của một tương lai hòa bình. Du lịch cống hiến cho chúng ta mọi khả thể của nó: nếu được thực hành với tinh thần cởi mở, nó là một yếu tố giúp tự giáo dục bản thân không thể thay thế được, sống khoan nhượng và gặp gỡ các khác biệt giữa các dân tộc và các nền văn hóa. Du lịch tạo điều kiện thuận lợi cho sự gặp gỡ và đối thoại, vì nó cho phép tiếp xúc với các môi trường, các truyền thống, kiểu sống và cách nhìn thế giới và quan niệm về lịch sử khác nhau.

Để có thể đối thoại, điều kiện thứ nhất là biết lắng nghe, muốn được người khác mời gọi và khám phá ra sứ điệp tiềm ẩn sau từng đền đài dinh thự và biểu lộ văn hóa, với lòng tôn trọng không thành kiến, hay loại trừ và tránh kiểu đọc hiểu hời hợt phiến diện... Nền văn hóa nào cũng mang trong chính mình các giới hạn, vì thế việc gặp gỡ với các nền văn hóa khác nhau giúp làm giầu cho thực tại. Sự khác biệt, mà một người cho là đe dọa, qua sự đối thoại tôn trọng, có thể trở thành suối nguồn của việc hiểu biết mầu nhiệm cuộc sống con người một cách sâu xa hơn. Do đó, một trong các mục đích của việc mục vụ du lịch là giáo dục và chuẩn bị các kitô hữu, để cho cuộc gặp gỡ ấy làm giầu cho cá nhân họ, giúp hiểu biết tha nhân và hiểu biết chính mình.

Trong cuộc đối thoại ấy Giáo Hội có thể cống hiến rất nhiều điều. Kitô giáo cống hiến cho tất cả mọi người sức mạnh canh tân và hướng thượng to lớn nhất, là Tình Yêu của Thiên Chúa biến thành tình yêu của con người. Trong nghĩa rộng của văn hóa bao gồm lich sử, gia tài nghệ thuật và nhân chủng cũng như kiểu sống, các tương quan, các tín ngưỡng và các giá trị, có một gia sản văn hóa mênh mông nảy sinh từ đức tin, từ sự gặp gỡ giữa văn hóa và Tin Mừng, như hoa qủa cuộc sống tôn giáo sâu xa của cộng đoàn kitô. Các tác phẩm nghệ thuật này có tiềm năng rao truyền Tin Mừng rất to lớn, trong nghĩa nó nằm trong lộ trình của vẻ đẹp, là một lộ trình đặc ân và quyến rũ giúp tới gần Thiên Chúa.

Như vậy mục vụ du lịch đòi buộc chúng ta phải chú trọng tới kiểu tiếp đón và hướng dẫn các khách du lịch tại các nơi thánh, làm sao để họ hiểu biết và yêu mến Thiên Chúa hơn. Do đó, phải chú ý tới việc đào tạo tu đức và văn hóa cho các nhân viên hướng dẫn du lịch, và đẩy mạnh các phương tiện giúp đạt mục đích này như: in các tờ bướm giới thiệu, tạo trang địa chỉ trên internet, xuất bản các nguyệt san đặc biệt giới thiệu các tác phẩm và sứ điệp của chúng để giúp du khách lãnh hội dễ dàng và sâu xa hơn. Sau cùng Hội Đồng Tòa Thánh cũng cho biết Hội nghị quốc tế du lịch lần thứ VII sẽ diễn ra tại Cancun bên Mehicô, trong các ngày 23-27 tháng 4 năm 2012 (SD 6-7-2011)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top