Slideshow: Tháng các Linh hồn

Slideshow: Tháng các Linh hồn

Slideshow: Tháng các Linh hồn

Tháng 11, tháng cuối cùng của Niên Lịch Phụng Vụ, cũng là tháng để chúng ta nhớ đến giờ phút chúng ta sẽ ra khỏi cuộc đời này mà không ai trong chúng ta biết được lúc nào và cách nào. Điều đó không làm cho chúng ta bi quan về cuộc sống. Trái lại trong niềm tin vào Chúa Giêsu Phục sinh và lên trời vinh hiển để mở đường "về trời" cho chúng ta, chúng ta vẫn luôn vui sống cuộc sống hàng ngày.

Xin click vào file đính kèm để xem slideshow "Tôi tin có sự sống đời đời"

Top