Slideshow: Lời Chúa CN 33 TN B

Slideshow: Lời Chúa CN 33 TN B

Slideshow: Lời Chúa CN 33 TN B

Nước Trời dưới thế bao gồm cả người tốt lẫn người xấu. Họ cùng chung sống với nhau. Giống như cỏ lùng được gieo vào giữa ruộng lúa. Cả hai cứ tiếp tục lớn lên cho tới khi sinh bông hạt. Tới mùa thu hoạch chủ sẽ thu góp cỏ lùng dại và đem đốt đi. Hình ảnh Nước Trời nơi trần gian cũng tương tự như thế

Xin click vào file đính kèm để xem slideshow Lời Chúa CN 33 TN B

Top