Slideshow: Lời Chúa CN 19 TN B

Slideshow: Lời Chúa CN 19 TN B

Phép lạ Thánh Thể Chúa Giêsu, nhất là phép lạ chữa lành bệnh tật luôn xảy ra ở những thời gian và những nơi cò sự hồ nghi hoặc tục hoá sự hiện diện đích thực Mình Máu Chúa Giêsu trong Bánh Thánh.

Xin click vào file đính kèm để xem slideshow Lời Chúa CN XIX TN B.

Top