Slideshow Chúa Nhật 31 TN B: Lễ Các Thánh Nam Nữ

Slideshow Chúa Nhật 31 TN B: Lễ Các Thánh Nam Nữ

Slideshow Chúa Nhật 31 TN B: Lễ Các Thánh Nam Nữ

Các Thánh là các tín hữu, là cha ông, bạn bè thân nhân của chúng ta, những người đã ra đi trước chúng ta. Các Thánh đến từ mọi miền và mọi nơi trên trái đất.

Các Thánh không có tên trong danh sách Giáo Hội mừng lễ kính riêng. Họ là những chiến sĩ của Chúa Kitô. Họ không làm những việc lớn lao hay nổi tiếng. Họ là những Kitô hữu sống những chuỗi ngày rất đơn giản và tín trung. Họ đã sống theo Tám Mối Phúc Thật mà Chúa đã trao ban. Họ đã ngậm đắng nuốt cay và đã âm thầm vác Thánh Giá hằng ngày đi theo Chúa.

Xin click vào file đính kèm để xem slideshow "Lễ Các Thánh Nam Nữ"

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top