Sinh hoạt Chuyên đề HVMV: Vatican II và nỗ lực canh tân việc dạy giáo lý

Sinh hoạt Chuyên đề HVMV: Vatican II và nỗ lực canh tân việc dạy giáo lý

THƯ MỜI

Nhờ Công đồng Vatican II (1962-1965) - được triệu tập cách đây hơn 50 năm -, Giáo hội Công giáo được canh tân trong đời sống và cách thực hành sứ vụ Loan báo Tin Mừng. Mặc dù không trực tiếp đề cập đến chủ đề giáo lý, nhưng đường hướng của Vatican II đã có một tác động sâu xa trên công cuộc huấn giáo. Có thể nói Công đồng đã khép lại thời đại “dạy thủ bản giáo lý” và làm nổi bật những yếu tố nền tảng của giáo lý là LỜI CHÚA, ĐỨC TIN và GIÁO HỘI. Tất cả những nỗ lực của Công đồng có đem lại hoa trái cho sự canh tân việc dạy giáo lý trong Giáo hội tại Việt Nam? Ngày nay chúng ta đang ở đâu trong tiến trình canh tân này?

Với chủ đề: CÔNG ĐỒNG VATICAN II VÀ NỖ LỰC CANH TÂN VIỆC DẠY GIÁO LÝ, Học viện Mục vụ thân mời quý Giảng viên, Học viên và các Giáo lý viên đến tham dự buổi sinh hoạt chuyên đề, vào thứ Bảy ngày 2 tháng 2 năm 2013, từ 14g – 17g, tại hội trường TTMV GB. Phạm Minh Mẫn.

Thuyết trình viên: cha Phêrô NGUYỄN VĂN HIỀN, Thư ký UB Giáo lý Đức tin – HĐGMVN.

Học viện Mục vụ

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top