SCCs trao quyền cho giáo dân ở Bangladesh

SCCs trao quyền cho giáo dân ở Bangladesh

Các Cộng đoàn Kitô Nhỏ (SCCs) mang lại cho giáo dân một cảm giác được trao quyền và tham gia Giáo hội nhiều hơn, theo các lãnh đạo Giáo hội Bangladesh tại hội thảo gần đây.

“SCCs có thể giúp chúng tôi xây dựng một Giáo hội tham gia hơn và … thành lập các cộng đoàn Kitô thịnh vượng và theo xu hướng phục vụ” – linh mục Albin Gomes, giám đốc Chương trình các cộng đoàn Kitô của Ủy ban Giám mục về Giáo dân.

Ngài phát biểu với 80 đại diện trong đó có tất cả các giám mục của sáu giáo phận ở Bangladesh tại chương trinh diễn ra từ ngày 12-13/8 ở Dhaka.

Đây là hội thảo cấp quốc gia lần hai về SCCs từ khi các nhóm này được giới thiệu cho Giáo hội Bangladesh năm 1997.Hội thảo nhấn mạnh nhu cầu đẩy mạnh hơn nữa các SCCs ở cấp giáo xứ, theo đề nghị của Ban đặc trách Phương pháp Mục vụ Toàn diện Á châu (Aslpa) trực thuộc Liên Hội đồng Giám mục Á châu.

Trong Giáo hội Banladesh, SCCs bao gồm các nhóm gia đình sống trong một giáo xứ tập trung chia sẻ Kinh Thánh và đến với tha nhân. SCCs còn giúp tổ chức các lễ hội của Giáo hội và các chương trình văn hóa.Đức Giám mục Patrick D’Rozario của Chittagong nói SCCs trao quyền cho các gia đình Công giáo giải quyết những vấn đề họ gặp phải theo nhóm. “Chia sẻ Kinh Thánh và đức tin cũng như những hy sinh nhỏ bé các thành viên dành cho nhau có thể giúp Giáo hội phát triển cách chín chắn” – ngài phát biểu với hội thảo.Các tham dự viên cũng đồng ý với ngài.

Linh mục Boniface Murmu thuộc giáo phận Dinajpur phát biểu với ucanews.com “Có lần hỏa hoạn xảy ra trong làng và nhà của người Công giáo bị cháy, các thành viên của SCCs cấp lương thực và chỗ ở cho người bị nạn,” và quyên góp tiền giúp họ xây lại nhà cửa.

Hiện nay có 219 SCCs hoạt động tích cực và 365 nhóm khác đang được thành lập ở các giáo xứ trên cả nước Bangladesh.BA10846.1615, 17-8-2010, 38 dòng, 379 từ.

Các giám mục Bangladesh và các đại biểu khác tại hội thảo quốc gia về phát triển Các Cộng đoàn Kitô nhỏ.

Các Cộng đoàn Kitô Nhỏ (SCCs) mang lại cho giáo dân một cảm giác được trao quyền và tham gia Giáo hội nhiều hơn, theo các lãnh đạo Giáo hội Bangladesh tại hội thảo gần đây.

“SCCs có thể giúp chúng tôi xây dựng một Giáo hội tham gia hơn và … thành lập các cộng đoàn Kitô thịnh vượng và theo xu hướng phục vụ” – linh mục Albin Gomes, giám đốc Chương trình các cộng đoàn Kitô của Ủy ban Giám mục về Giáo dân.

Ngài phát biểu với 80 đại diện trong đó có tất cả các giám mục của sáu giáo phận ở Bangladesh tại chương trinh diễn ra từ ngày 12-13/8 ở Dhaka.

Đây là hội thảo cấp quốc gia lần hai về SCCs từ khi các nhóm này được giới thiệu cho Giáo hội Bangladesh năm 1997.

Hội thảo nhấn mạnh nhu cầu đẩy mạnh hơn nữa các SCCs ở cấp giáo xứ, theo đề nghị của Ban đặc trách Phương pháp Mục vụ Toàn diện Á châu (Aslpa) trực thuộc Liên Hội đồng Giám mục Á châu.

Trong Giáo hội Banladesh, SCCs bao gồm các nhóm gia đình sống trong một giáo xứ tập trung chia sẻ Kinh Thánh và đến với tha nhân. SCCs còn giúp tổ chức các lễ hội của Giáo hội và các chương trình văn hóa.

Đức Giám mục Patrick D’Rozario của Chittagong nói SCCs trao quyền cho các gia đình Công giáo giải quyết những vấn đề họ gặp phải theo nhóm. “Chia sẻ Kinh Thánh và đức tin cũng như những hy sinh nhỏ bé các thành viên dành cho nhau có thể giúp Giáo hội phát triển cách chín chắn” – ngài phát biểu với hội thảo.

Các tham dự viên cũng đồng ý với ngài.

Linh mục Boniface Murmu thuộc giáo phận Dinajpur phát biểu với ucanews.com “Có lần hỏa hoạn xảy ra trong làng và nhà của người Công giáo bị cháy, các thành viên của SCCs cấp lương thực và chỗ ở cho người bị nạn,” và quyên góp tiền giúp họ xây lại nhà cửa.

Hiện nay có 219 SCCs hoạt động tích cực và 365 nhóm khác đang được thành lập ở các giáo xứ trên cả nước Bangladesh. 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top