Nước Pháp vẫn là Công giáo, nhưng ít thực hành đạo hơn

Nước Pháp vẫn là Công giáo, nhưng ít thực hành đạo hơn

XBVN – Theo cuộc điều tra Ifop được thực hiện cho nhật báo "La Croix", thì hai phần ba người Pháp vẫn gắn bó với căn tính Công giáo nhưng chỉ còn một thiểu số nhỏ tham dự thánh lễ Chúa Nhật. 

Quả thế, chỉ 4,5% nói rằng họ năng đến nhà  thờ mỗi Chúa Nhật, 15% đến nhà thờ đều đặn hơn, bình thường khoảng một tháng một lần.
 
Những kết quả điều tra Ifop cho tờ La Croix này xác minh những gì mà người ta biết về các khuynh hướng hiện nay của việc thực hành tôn giáo của người Công giáo tại Pháp.
 
Ghi nhận đầu tiên, đó là sự hiện diện ở nhà thờ vào ngày Chúa Nhật không còn là tiêu chuẩn để đánh giá một người thuộc về tôn giáo hay không. Có sự phân tách giữa việc khẳng định căn tính Công giáo và việc đi lễ ngày Chúa Nhật. Sử gia Denis Pelletier ghi nhận: "Với 4,5%, nước Pháp ngày nay là nước Công giáo mà việc đi lễ Chúa Nhật là thấp nhất".
 
So với Tây Ban Nha, thì có 20% người Tây Ban Nha đi lễ mỗi tuần một lần, và có đến 30% dân số đi lễ một tháng một lần. Tại Tây Ban Nha, có đến 75% dân chúng tự nhận là Công giáo. 

Làm thế nào để giải thích sự chênh lệch giữa việc thực hành tôn giáo và khẳng định căn tính tôn giáo của mình? Đường biểu diễn lịch sử mà cuộc điều tra Ifop vẽ nên dầu sao cho thấy rằng người ta không thể gán sự chênh lệch này cho Công đồng Vatican II. Thậm chí người ta có thể khẳng định ngược lại như Denis Pelletier nhận xét: "Có một sự ổn định nào đó, thậm chí là sự tăng nhẹ, sau Công đồng. Trái lại, đường biểu diễn đi xuống sau đó, kể từ giữa những năm 1970, vào thời điểm mà, sau sự can đảm hậu công đồng của những bước khởi đầu, Giáo Hội trở lại với những lập trường cổ điển hơn".
 
Ngày nay, thiểu số người Công giáo thực hành đạo là già hơn so với độ tuổi trung bình của người Pháp.
 
Cuộc điều tra Ifop cũng cho phép có một ý tưởng rõ ràng hơn về những người Công giáo không đi lễ. "Vòng tròn thứ ba" nổi tiếng vẫn gắn bó với căn tính này và hướng đến Giáo Hội vào những giai đoạn lớn của cuộc đời: sinh ra, hôn nhân và nhất là cái chết. Những người Công giáo đó rõ ràng là hình ảnh của toàn thể người Pháp: thật ngạc nhiên khi thấy về những vấn đề chính trị hay xã hội, thì ý kiến của những người nhận là Công giáo nhưng không thực hành đạo, lại liên kết với ý kiến của những người Pháp nói chung, dấu chỉ của một sự thấm nhiễm xã hội cách sâu xa bởi căn tính Công giáo.
Theo Isabelle de GAULMYN, La Croix

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top