Legio Mariae: Tập huấn thường niên của Curia Chợ Quán

Legio Mariae: Tập huấn thường niên của Curia Chợ Quán

WGPSG -- "Legio Mariae là một đoàn thể giáo dân, có mục đích làm vinh danh Chúa, loan truyền Tin Mừng, cộng tác với Chúa để cứu rỗi các linh hồn."

Các thành viên Legio Maria đã nghe lại lời xác định trên đây trong buổi tập huấn thường niên năm 2018 do Hội đồng Curia Chợ Quán của Legio Mariae tổ chức vào lúc 07g30 ngày 10-11-2018 tại Hội trường mục vụ giáo xứ Chợ Quán, địa chỉ 120 Trần Bình Trọng, Phường 2, Quận 5, TP. HCM.

Tham dự buổi tập huấn có Cha linh giám Gabriel Trịnh Công Chánh, Cha phó Martinô Trịnh Quang Khải, Anh trưởng Curia Chợ Quán Giacôbê Lê Văn Lễ, các đại diện hội viên của một số giáo xứ (Chợ Quán, Phanxico Xavie, Jeanne D’Arc, An Bình, Mai Khôi, Hiển Linh), cùng một số anh chị em trong và ngoài giáo xứ.

Sau phần đọc kinh Mân Côi khai mạc và lời giới thiệu chào mừng của anh trưởng Curia, Cha linh giám đã chia sẻ với hội viên về đề tài Truyền giáo hôm nay. Cha định nghĩa người tông đồ đích thật là người quyết tâm đồng hóa mình hoàn toàn với Chúa, lắng nghe lời Chúa, sống đạo đức, say mê truyền giáo, luôn rèn luyện khả năng gặp gỡ giao tiếp, và sống hiệp nhất yêu thương với mọi người. Cha đã đưa ra một 'công thức phản tỉnh': Ơn Gọi -  Tình Yêu -  Công Bằng - Sự Thật - Tự Do.

Nối tiếp chương trình, anh Lôrensô Trần Văn Khoát sơ lược lại Hệ thống quản trị của Legio Mariae:

"Legio Mariae là một đoàn thể giáo dân, có mục đích làm vinh danh Chúa, loan truyền Tin Mừng, cộng tác với Chúa để cứu rỗi các linh hồn qua việc cầu nguyện, thánh hóa bản thân của các hội viên. Họ cộng tác với các linh mục để giúp cho công tác mục vụ của các ngài mang lại hiệu quả cao.

"Hệ thống Legio được tổ chức như sau:

- Comcilium Legionis: là Hội đồng trung ương, được ủy quyền quản trị tối cao trong Legio Mariae. Chỉ Hội đồng này mới có quyền ban hành, sửa đổi và giải thích các quy luật khởi lập hay giải tán Praesidia và các Hội đồng trực thuộc ở bất cứ quốc gia nào (TB 284,220). Trụ sở của Hội đồng này được đặt tại thành phố Dublin, nước Ái Nhĩ Lan.

- Senatus: Còn gọi là Hội đồng cấp quốc gia hay liên quốc gia, là Hội đồng được Comcilium chỉ định để quản trị Legio trong một nước. Ở những nước rộng lớn, một Senatus khó chu toàn nhiệm vụ thì được lập thành hai hay nhiều Senatus (TB 283,218).

- Regia: Nơi nào quá nhỏ để có một Senatus và quá lớn để có một Comitium, thì được thành lập một Hội đồng gọi là Regia (TB 282,216). Như vậy Regia là Hội đồng cấp miền hay liên giáo phận.

- Comitium: là Hội đồng cấp giáo phận hay liên giáo hạt.

- Curia: Khi đã thành lập 2 Praesidium hay nhiều hơn trong thị xã, đô thị hay khu vực, Legio sẽ thiết lập một đơn vị quản trị gọi là Curia (TB 281,211). Curia là Hội đồng cấp giáo hạt hay liên giáo xứ.

- Praesidium là đơn vị cơ bản của Legio Mariae (TB 166,1130). Mỗi Praesidium mang một tước hiệu của Đức Maria.

"Praesidium Legio Mariae đầu tiên được Ông Frank Duff (7/6/1889-7/11/1980) thành lập vào ngày 7/9/1921 ở nước Ái Nhĩ Lan, với danh hiệu Đức Mẹ Từ Bi.

Ở Việt Nam:
- Tại Tổng giáo phận Hà Nội: Praesidium đầu tiên lấy danh hiệu Đức Mẹ Lên Trời được thành lập ngày 12/08/1948 ở giáo xứ Hàm Long, Hà Nội, do Cha sở Giuse Maria Trịnh Như Khuê (sau này làm Hồng Y) làm Cha linh giám.
- Tại Tổng giáo phận Huế: Praesidium đầu tiên lấy danh hiệu Đức Mẹ Đi Viếng Bà Thánh Isave được thành lập ngày 4/11/1951.
- Tại Tổng giáo phận Sài Gòn: Praesidium đầu tiên lấy danh hiệu Đức Mẹ Thông Ơn Thiên Chúa được thành lập ngày 27/6/1954 ở Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn.

Ở Việt Nam hiện nay đang có 5.985 Praesidia, gồm 4.958 Senior Praesidia và 1.027 Junior Praesidia; 9 Praesidia trực thuộc Hội đồng Senatus, 5.976 Praesidia trực thuộc các Hội đồng Curiae; mỗi Praesidium họp mội tuần 01 lần. Vào năm 2015, thành viên Legio Mariae đã có mặt ở cả 26 giáo phận, hội viên hoạt động: 63.520 người, hội viên tán trợ 93.144 người."

Tiếp tục chương trình, anh trưởng Curia đọc kinh Catena, rồi đến phần chia sẻ của Cha phó Martinô Trịnh Quang Khải. Cha nói về chuyên đề Tình bác ái: "Lòng bác ái là tiền đề của giao tiếp thành công." 

Cha trích lời của Đức Hồng Y Thuận: “Vui tươi làm cho mọi người đến với con cũng cảm thấy bầu khí vui tươi, mặc dù lòng con tan nát, đó là thánh thiện hơn mọi sự ăn chay hãm mình”.

Cha triển khai thêm: "Khi thấy rất khó khăn, cần theo triết lý 'kẻ săn lùng cái tốt': mạnh mẽ ra đi với lời nói ngọt ngào, thân thiện, cử chỉ quan tâm trong tinh thần phục vụ, tìm ra những điểm tốt của người khác để khơi gợi, khuyến khích, an ủi, động viên. Hãy đi bước trước, và theo 9 nguyên tắc thân thiện của tác giả sách Đắc Nhân Tâm: Không ác khẩu - Hãy thành thật khen ngợi, cám ơn - Biết nhận lỗi và xin lỗi - Hãy thành thật quan tâm đến người khác, nhớ tên - Luôn giữ nụ cười trên môi - Hãy gợi ý, đừng ra lệnh - Biết lắng nghe người khác, khuyến khích người khác nói về họ - Hãy nói về những điều họ muốn nghe - Hãy thành thật cho người khác thấy sự quan trong của họ."

Cha phó đưa ra đề tài thảo luận: "Hãy trình bày lại một tình huống cụ thể có tầm ảnh hưởng quan trọng đến tính cách của bạn hiện nay". Mọi người đã giơ tay hưởng ứng và đứng lên phát biểu rất sôi nổi.

Sau khi anh thư ký Hội đồng Senatus Việt Nam chia sẻ đôi điều, anh trưởng đã đọc kinh bế mạc. Và buổi tập huấn đã kết thúc sau đó với phép lành của Cha phó cùng với tiệc trà ấm tình huynh đệ.

Top